• Eerlijke inschatting
  • Enkel ervaren verkeersstrafrechtadvocaten
  • Snelle werkwijze
  • Voordeligste tarief

Tweede keer rijden onder invloed; samenloop strafzaak, CBR-procedure en recidiveregeling alcohol

Wanneer u voor de tweede keer bent aangehouden vanwege rijden onder invloed van alcohol, kunt u te maken krijgen met maar liefst 3 verschillende procedures:

1. Strafzaak

In het kader van de strafzaak zal allereerst uw rijbewijs worden ingevorderd indien het alcoholgehalte hoger dan 570 µg/l of meer bedroeg. Voor beginnend bestuurders ligt die grens op 350 µg/l. Het rijbewijs zal na invordering naar de officier van justitie worden gestuurd die het rijbewijs voor 6 maanden of meer zal inhouden. Een advocaat kan voor u een klaagschrift indienen om het rijbewijs snel weer terug te krijgen.

> Wanneer heeft het indienen van een klaagschrift zin?

Later zult u worden gedagvaard om te verschijnen voor de politierechter. De rechter zal aan u een geldboete en een ontzegging van de rijbevoegdheid opleggen. Als advocaat kunnen wij hierop vaak nog grote invloed uitoefenen met de juiste verdedigingsstrategie. Zowel de hoogte van de geldboete als de duur van de ontzegging van de rijbevoegdheid kan hierdoor flink worden beperkt.

2. CBR - onderzoek naar de rijgeschiktheid

Wanneer eerder aan u een EMA is opgelegd, zal het CBR na recidive aan u een onderzoek naar de rijgeschiktheid opleggen. Dit is een onderzoek waarbij u bij een psychiater moet verschijnen voor een onderzoek naar uw alcoholgebruik. U mag dit onderzoek niet onderschatten. Het onderzoek bevat veel strikvragen en valkuilen en in principe kunt u alleen door dit onderzoek heenkomen door een informatiebrochure te bestellen via www.onderzoeknaarderijgeschiktheid.nl en deze brochure ter voorbereiding op het onderzoek heel goed door te lezen. Alleen wanneer u de aanwijzingen, tips en adviezen uit deze brochure goed opvolgt, hebt u een redelijke kans om door het onderzoek heen te komen. 

Daarnaast adviseren wij u ook om direct nadat het onderzoek is opgelegd een advocaat in te schakelen die u tijdens deze procedure begeleidt en u verder voorbereidt op het onderzoek dat u staat te wachten. De advocaat kan u ook adviseren wat u moet doen om het onderzoek zo lang mogelijk uit te stellen.

3. Recidiveregeling alcohol

En daarnaast kunt u bij recidive binnen 5 jaren te maken krijgen met de recidiveregeling van artikel 123b WVW. De recidiveregeling geldt alleen wanneer bij de tweede aanhouding het alcoholgehalte 570 µg/l of meer bedroeg.

Wanneer dit het geval is, moet u weten dat na de veroordeling door de politierechter het rijbewijs automatisch ongeldig wordt verklaard. 

Het kan dus gebeuren dat de strafrechter bepaalt dat u het rijbewijs terug krijgt of dat u het rijbewijs mag behouden, u erg blij bent met deze uitspraak  omdat u denkt dat u mag blijven rijden, en dat u kort daarna een brief ontvangt dat het rijbewijs ongeldig wordt verklaard, nog los van de CBR-procedure. De enige manier om het rijbewijs dan weer snel terug te krijgen is door het starten van een eigen verklaringsprocedure via het CBR, het opnieuw doen van rijexamen, en het aanvragen van een echtheidsverklaring. Nu is het zo dat het starten van een eigen verklaringsprocedure tot een negatieve uitkomst kan leiden indien er nog geen jaar is verstreken na de laatste aanhouding. Daarom adviseren wij cliënten vaak ook om het moment van het ongeldig verklaren van het rijbewijs vanwege de recidiveregeling alcohol zo lang mogelijk uit te stellen. 

Hoe dat precies moet en wat daarbij de beste strategie is, vertellen wij u graag in een persoonlijk gesprek.

Advocaat nodig?

Door de wirwar van procedures die op zich ieder afzonderlijk, los van elkaar, bestaan en jegens u hun uitwerking hebben, hebben de procedure toch ook gezamenlijk voor u tot gevolg dat u in alle drie de procedures voor lange tijd uw rijbewijs kwijt kunt raken en dat dit ook samen kan lopen. Voor de meeste advocaten zijn de procedures zodanig ingewikkeld geworden dat zij u niet goed meer kunnen bijstaan. Een doorsnee strafrechtadvocaat weet vaak niets van de CBR-procedure en de samenloop met de recidiveregeling alcohol en ze weten al zeker niet wat er voor nodig is om het rijbewijs zo lang mogelijk te behouden en/of zo snel mogelijk terug te krijgen. Bent u voor de tweede keer gepakt vanwege rijden onder invloed van alcohol, laat u dan bijstaan door een gespecialiseerde strafrecht- en CBR-advocaat. Meld de zaak bij ons aan en wij verwijzen u direct door naar zo'n specialist.

Aanmelden nieuwe zaak

> Samenloop strafrecht en CBR-procedure bij alcoholgehalte > 785 ug/l
> Samenloop strafrecht en CBR-procedure bij beginnend bestuurder met alcoholgehalte > 570 ug/l

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden