• Eerlijke inschatting
  • Enkel ervaren verkeersstrafrechtadvocaten
  • Snelle werkwijze
  • Voordeligste tarief

Advocaat nodig bij recidive en besluit CBR

Wanneer u bent aangehouden wegens rijden onder invloed van alcohol of drugs krijgt u niet alleen te maken met het strafrecht, maar tegenwoordig ook standaard met het CBR (en bij recidive) met de recidiveregeling alcohol. U heeft dan echt een advocaat nodig die u door de verschillende procedure kan begeleiden. Door de samenloop van deze verschillende procedures is het in sommige gevallen zo ingewikkeld geworden voor burgers, dat zij alleen met een in zowel het strafrecht als in de CBR-procedure gespecialiseerde advocaat kans hebben om het rijbewijs sneller terug te krijgen. 

Advocaat nodig bij CBR - onderzoek naar de rijgeschiktheid

Wanneer uw alcoholgehalte hoger was dan > 785 µg/l (1,8 ‰) zal het CBR aan u een onderzoek naar de rijgeschiktheid opleggen en daarbij de geldigheid van het rijbewijs schorsen. Het is belangrijk dat u hierbij eerst het rijbewijs terug gaat krijgen via het CBR, alvorens u een klaagschrift bij de rechtbank indient. De advocaat kan voor u:

  1. Pro forma bezwaar maken bij het CBR om het dossier op te vragen teneinde de mogelijkheden te onderzoeken om alsnog onder de door het CBR opgelegde maatregel uit te komen
  2. U volledig voorbereiden op het onderzoek naar de rijgeschiktheid bij de psychiater. Dat is tegenwoordig echt noodzakelijk; uit recent onderzoek is gebleken dat zonder gedegen voorbereiding 80% NIET geschikt wordt verklaard vanwege de vele valkuilen en strikvragen tijdens het vraaggesprek met de psychiater. Dus ook als u geen alcoholprobleem heeft, moet u het CBR echt vrezen. 
    Wij hebben daarom ook een uitgebreide informatiebrochure ontwikkeld waarin u precies kunt lezen waar het altijd fout gaat tijdens dit soort onderzoeken en wat u wel en niet kunt zeggen tijdens het gesprek bij de psychiater.

Advocaat nodig bij recidive

Ook bij recidive heeft u echt de bijstand van een advocaat nodig. Als het alcoholgehalte niet al te hoog was, zijn er soms nog wel mogelijkheden om een klaagschrift in te dienen, maar ook als dat niet haalbaar is, dan weet de advocaat vaak wel hoe we het rijbewijs bij de zitting van de politierechter het rijbewijs weer terug kunnen krijgen. Met de gespecialiseerde rechtsbijstand van onze advocaten bent u in ieder geval nooit lang uw rijbewijs kwijt!

Krijgt u vanwege de recidive een onderzoek naar de rijgeschiktheid opgelegd, dan hebben wij ook nog eens goede tips om de nadelige gevolgen van een latere ongeldigverklaring van het rijbewijs zolang mogelijk uit te stellen of te voorkomen. Hetzelfde geldt wanneer op u de recidiveregeling alcohol van toepassing is. Met de juiste verdedigingsstrategie kunnen wij de tijd dat u het rijbewijs kwijt bent zo kort mogelijk houden! 

Controle voorschriften alcoholonderzoek en voorbereiding op zitting

Ook in de gevallen dat het dus niet mogelijk is om een klaagschrift in te dienen of de kans om het rijbewijs via een klaagschrift terug te krijgen klein is, is het zeker aan te bevelen om direct contact op te nemen met een gespecialiseerde advocaat uit ons netwerk. De advocaat kan in ieder geval nagaan of het alcoholonderzoek door de politie correct is verlopen. Is dat namelijk niet het geval, dan komen de kaarten een stuk gunstiger te liggen voor u en kunnen wij voor u direct uw rijbewijs terugkrijgen. Niet dat het vaak mis gaat (slechts in 20% van de zaken komen wij fouten tegen), maar u zult maar net tot die gelukkige 20% behoren, dan scheelt het u veel frustratie, ellende, maar ook kosten!

Rechtsbijstand gespecialiseerde advocaat

Wij adviseren u om u in een zo vroeg mogelijk stadium bij te laten staan door een advocaat, zodat die alvast het dossier kan opvragen, kan controleren of het alcoholonderzoek volgens voorschrift is verlopen en u kan begeleiden door de verschillende procedures. De advocaat bereidt u voor op de zitting, vraagt vooraf de benodigde documenten op, dit alles om de kans op teruggave van het rijbewijs zo groot mogelijk te laten zijn. De bij ons netwerk aangesloten advocaten zijn zowel gespecialiseerd in het strafrecht als in de CBR-procedure. U bent dus altijd verzekerd van deskundige rechtsbijstand. 

Wilt u een concreet advies voor de mogelijkheden in uw situatie? U kunt uw zaak kosteloos en vrijblijvend aanmelden via het aanmeldformulier op onze website. Wij brengen u dan in contact met een van onze advocaten voor een eerste intakegesprek en persoonlijk advies.

< Wanneer teruggave rijbewijs via klaagschrift rechtbank

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden