• Eerlijke inschatting
  • Enkel ervaren verkeersstrafrechtadvocaten
  • Snelle werkwijze
  • Voordeligste tarief

Derde aanhouding rijden onder invloed van alcohol

Bij een derde aanhouding wegens rijden onder invloed in drie jaren wordt uw rijbewijs niet alleen ingevorderd en ingehouden via het strafrecht, maar zal ook het CBR besluiten om de geldigheid van uw rijbewijs te schorsen. U moet dan eerst een onderzoek naar de rijgeschiktheid volgen, waarbij u door een psychiater wordt onderzocht. Pas wanneer de psychiater u geschikt acht (en dus geen alcoholmisbruik aanneemt), krijgt u het rijbewijs via het CBR terug.

Klaagschrift rechtbank heeft geen zin

Bij een derde aanhouding wegens rijden onder invloed in drie jaren heeft het geen zin om direct een klaagschrift in te dienen om het rijbewijs terug te krijgen. Dit heeft te maken met de samenloop van de strafzaak met de CBR-procedure. Sowieso is het lastig om een rechter bij dit alcoholgehalte te overtuigen om uw rijbewijs aan u terug te geven, maar zelfs als dat zou lukken, gooit de beslissing van het CBR tot schorsing van de geldigheid van het rijbewijs roet in het eten. In feite overruled de beslissing van het CBR iedere beslissing tot teruggave van het rijbewijs door een rechter. Het CBR gaat dus vóór de strafzaak! U moet eerst het rijbewijs via het CBR zien terug te krijgen en dan via het strafrecht, of u moet juist zorgen dat de uitkomst in beide procedures op elkaar worden afgestemd. Het CBR kijkt namelijk niet naar uw persoonlijke omstandigheden. Al hebt u het rijbewijs nog zo hard nodig in de CBR-procedure, dit leidt NOOIT tot teruggave van het rijbewijs. Enkel de naleving van de formele regels is van belang en de vraag of u als bestuurder hebt opgetreden.
Alleen wanneer de politie is vergeten om melding te doen van de aanhouding bij het CBR, kan het zin hebben om toch een klaagschriftprocedure bij de rechtbank te proberen. Ons advies is echter om hiermee toch minimaal 4 - 6 weken na de aanhouding te wachten omdat het CBR 4 weken, na de ontvangst van de melding, de tijd heeft om een maatregel aan u op te leggen.

> Meer informatie samenloop strafzaak, CBR-procedure en recidiveregeling alcohol
> Wanneer heeft een klaagschrift zin (bij alcoholgehalte < 785 ug/l)

> Waarom heeft een klaagschrift geen zin bij een hoog alcoholgehalte?

Hoe krijgt u het rijbewijs weer terug?

Ook bij een derde aanhouding wegens rijden onder invloed wegens rijden onder invloed kunnen wij u helpen om snel uw rijbewijs weer terug te krijgen. De procedure en het stappenplan wijkt echter af van de procedure bij een eerste of tweede aanhouding, nu het geen zin heeft om direct een klaagschrift in te dienen. Ons advies is om de volgende stappen te volgen:

1. Vraag met de hulp van een gespecialiseerde advocaat het proces-verbaal (dossier) op bij justitie en/of maak pro forma bezwaar tegen de beslissing van het CBR.
> In ongeveer 20% van onze zaken maken wij mee dat er fouten zijn gemaakt door de politie bij het alcoholonderzoek. Het alcoholonderzoek moet volgens vaste voorschriften verlopen. Deze procedure is vastgelegd in het Besluit Alcoholonderzoeken. Als hierin een fout is gemaakt en dus zo'n voorschrift niet is nageleefd, kan het resultaat van de ademanalyse of het bloedonderzoek niet worden gebruikt voor het bewijs. Dit heeft in de strafzaak dan tot gevolg dat u moet worden vrijgesproken en meteen uw rijbewijs terug moet krijgen en in de CBR-procedure leidt dit tot vernietiging van de door het CBR opgelegde maatregelen (schorsing geldigheid rijbewijs en oplegging van het onderzoek naar de rijgeschiktheid). Als er fouten zijn gemaakt bij het alcoholonderzoek, zullen wij direct het nodige doen om uw rijbewijs zo snel mogelijk weer terug te krijgen.

2. Voorbereiding onderzoek naar de rijgeschiktheid
> Indien er geen fouten zijn gemaakt, dan zult u helaas moeten meewerken aan het onderzoek naar de rijgeschiktheid. Dit betekent dat u bij een psychiater langs moet. De psychiater gaat bekijken of er sprake is van alcoholmisbruik of alcoholafhankelijkheid. Onderschat dit onderzoek niet!
Het onderzoek naar de rijgeschiktheid is zo in elkaar gezet dat maar liefst 80% de eerste keer NIET door het onderzoek heen komt. In 2016 heeft KRO Reporter hier nog een radio-uitzending aan gewijd. Dit komt doordat het onderzoek veel strikvragen en valkuilen bevat. Het onderzoek zit echt heel gemeen in elkaar waardoor veel mensen de 'verkeerde' antwoorden geven en dus ten onrechte worden aangemerkt als alcoholmisbruiker.

Om een voorbeeld te noemen: U krijgt de vraag of u uw rijbewijs nodig hebt voor uw werk of voor andere belangrijke sociale verplichtingen. Waar u die vraag in de strafzaak volmondig met 'ja' moet beantwoorden, moet u juist bij het CBR-onderzoek die vraag met 'nee' moet beantwoorden. Als u in het kader van de CBR-procedure die vraag namelijk met 'ja' zou beantwoorden, wordt dit antwoord door de psychiater zo uitgelegd dat u kennelijk de alcohol belangrijke vindt dat uw werk en dat u daarmee bewust uw werk op het spel hebt gezet, hetgeen een aanwijzing vormt voor alcoholmisbruik. Uiteraard is deze drogredenering volstrekt ridicuul, maar we komen het helaas dagelijks tegen in de rapporten van psychiaters.

3. Afstemming straf in strafzaak met (verwachte) uitkomst CBR-procedure
> Tot slot moet er afstemming plaatsvinden tussen de door de rechter in de strafzaak op te leggen straf en de (verwachte) uitkomst in de CBR-procedure. Dit is echt maatwerk dat geleverd moet worden door een advocaat die zowel in de CBR-procedure als in strafzaken is gespecialiseerd. Het kan namelijk behoorlijk ingewikkeld zijn om ervoor te zorgen dat u in ieder geval op het moment dat u het rijbewijs via het CBR terug krijgt, ook het rijbewijs in de strafzaak terug hebt gekregen. DE advocaat kan u dan bijstaan tijdens de zitting bij de politierechter.

Gespecialiseerde advocaat CBR + Strafrecht

Door de samenhang  van de CBR-procedure met de strafzaak bij een derde aanhouding wegens rijden onder invloed is het voor een doorsnee advocaat vaak niet te doen om de consequenties in de beide procedures te overzien. U hebt tegenwoordig echt bijstand nodig van een advocaat die zich in beide procedures heeft gespecialiseerd.

Wilt u meer informatie over de samenhang tussen de CBR-procedure en de strafzaak en over de vraag wat een advocaat hierin voor u kan betekenen? Neem dan gratis en vrijblijvend contact met ons of vul het aanmeldformulier in via de website.

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden