• Eerlijke inschatting
  • Enkel ervaren verkeersstrafrechtadvocaten
  • Snelle werkwijze
  • Voordeligste tarief

Alleen een opzettelijke weigering van de ademanalyse is strafbaar

Geplaatst op: 06 mei 2024

Alleen een opzettelijke weigering van de ademanalyse is strafbaar. Dat volgt uit het bestanddeel ‘weigeren’. In een uitspraak van het gerechtshof Amsterdam, 5 januari 2023, ECLI:NL:GHAMS:2023:27 waarin het hof oordeelde dat het weigeren van de ademanalyse enkel strafbaar is indien sprake is van opzet. Uit het dossier bleek onvoldoende welke concrete omstandigheden maken dat daaruit feitelijk kan worden afgeleid dat de verdachte opzettelijk de ademanalyse weigerde.

Lees meer >


Bevel meewerken bloedonderzoek na niet voltooide ademanalyse moet minimaal door brigadier worden gedaan – anders geen weigering

Geplaatst op: 05 december 2023

Bij een weigering van het meewerken aan een bloedonderzoek moet u altijd goed opletten of het bevel om mee te werken is gedaan door minimaal een brigadier. In de praktijk zien we vaak dat ook hoofdagenten bevelen om mee te werken aan het bloedonderzoek, maar dat is niet juist.

Lees meer >


Vrijspraak bij Auto-brewery syndrome

Geplaatst op: 03 oktober 2023

De politierechter in Arnhem heeft in 2020 een man vrijgesproken voor rijden onder invloed omdat in zijn zaak was komen vast te staan dat hij leed aan het Auto-brewery syndrome, waardoor suiker in het lichaam wordt omgezet in alcohol.Op 28 november 2019 veroorzaakte de man een verkeersongeval op de Ir. Molsweg in Huissen. De man kwam met de auto op de verkeerde weghelft terecht. Hij raakte daarbij 2 tegenliggers – zij hielden blikschade aan het ongeluk over –, zelf raakte de man gewond. Bij controle bleek dat hij te veel alcohol in zijn bloed had. (2,34 milligram alcohol per milliliter bloed). De man verklaarde zelf dat hij niet gedronken had.

Lees meer >


Bloedonderzoek ipv ademanalyse

Geplaatst op: 13 juni 2023

In de zaak ECLI:NL:PHR:2019:425 ging het om een verzoek tot vrijspraak omdat de verdachte was bevolen om mee te werken aan een bloedonderzoek, terwijl eigenlijk een ademanalyse aangewezen was.
De raadsman van verdachte heeft betoogd dat verdachte dient te worden vrijgesproken van het aan hem tenlastegelegde. Daartoe heeft de raadsman aangevoerd dat verdachte, op het moment dat hem werd gevraagd om mee te werken aan een bloedonderzoek, niet in staat was om een goede afweging te maken omdat hij kort daarvoor betrokken was bij een auto- ongeval. Voorts heeft de raadsman aangevoerd dat, nadat verdachte vanuit het ziekenhuis naar het politiebureau was overgebracht, eerst een ademonderzoek gedaan had moeten worden.

Lees meer >


Weigering niet bij verdachte die niet in staat moet worden geacht zijn wil kenbaar te maken ten gevolge van overmatig alcoholgebruik.

Geplaatst op: 13 juni 2023

Als een verdachte niet in staat moet wast zijn wil kenbaar te maken ten gevolge van overmatig alcoholgebruik kan niet veroordeeld worden voor het weigeren van de ademanalyse. Volgens de jurisprudentie van de Hoge Raad komt ook deze categorie in aanmerking voor vervolging op grond van artikel 163, lid 9 WVW 1994, strafbaar gesteld in artikel 176, lid 3 WVW 1994.
Het criterium om te bepalen of verdachte onder het negende lid of onder de regeling van het tweede of het zesde lid valt, ligt met name in de aanspreekbaarheid van de verdachte. Reageert hij niet of geeft hij – al dan niet daarnaar gevraagd – aan dat hij niet begrijpt wat er gebeurt, dan moet worden overgegaan naar de regeling van artikel 163, lid 9 WVW 1994. Ook hier is het oordeel van de arts die de bloedproef moet afnemen een goede maatstaf bij de beantwoording van de vraag of verdachte simuleert. Een en ander moet dan ook in het proces-verbaal verwerkt worden.

Lees meer >


Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden