• Eerlijke inschatting
  • Enkel ervaren verkeersstrafrechtadvocaten
  • Snelle werkwijze
  • Voordeligste tarief

OM-zitting: Telefonisch horen CVOM bij snelheidsovertredingen en rijden onder invloed

Geplaatst op: 08 september 2020

Vanwege de coronamaatregelen heeft het CVOM per 1 juli 2020 het telefonisch horen ingevoerd in het kader van de OM-zittingen bij snelheidsovertredingen en rijden onder invloed.

Telefonisch horen

Wat houdt dat telefonisch horen nu feitelijk in. Eigenlijk is het heel simpel.
U ontvangt een brief van het CVOM waarin u wordt gevraagd om uw telefoonnummer door te geven. Dit moet u zo snel mogelijk na ontvangst van de brief doen, maar in ieder geval binnen de aangeven termijn. De officier van justitie belt  u dan op de in de brief aangegeven datum en tussen de aangegeven tijdstippen. De officier van justitie bespreekt de zaak met u. Ook bespreekt de officier van justitie uw persoonlijke omstandigheden. Aan het eind van het gesprek, vertelt de officier van justitie welke straf hij u wil opleggen. De officier van justitie noteert wat u zegt. Na het gesprek wordt een verslag gemaakt. Dat verslag wordt opgenomen in uw dossier.

Lees meer >


Verdenking rijden onder invloed, maar alcoholgehalte kan niet kloppen

Geplaatst op: 02 september 2020

Wordt u verdacht van rijden onder invloed, maar kan het alcoholgehalte volgens u niet kloppen omdat u niets heeft gedronken? Of heeft u wel alcohol gedronken, maar niet zo veel? Dan is het goed om te laten uitzoeken wat de oorzaak hiervan kan zijn. Bij een hoog alcoholgehalte staat u namelijk naast een langdurige rijontzegging en een hoge geldboete ook vaak een onderzoek naar de rijgeschiktheid  bij het CBR te wachten en dat hakt er behoorlijk in. Het is daarom belangrijk om dit goed te laten onderzoeken door een gespecialiseerde advocaat.

Lees meer >


Ongeval is niet automatisch reden voor bloedonderzoek

Geplaatst op: 12 september 2019

De betrokkenheid bij een ongeval levert niet automatisch ook een reden op om iemands bloed af te nemen. Dat volgt uit een uitspraak van de rechtbank Amsterdam van 11 september 2019, 13171903-18. 

Lees meer >


Vangnet rijden onder invloed: dat hij niet tot behoorlijk besturen in staat moet worden geacht

Geplaatst op: 11 februari 2019

Wanneer niet tot een veroordeling kan worden gekomen van art. 8 lid 2 of lid 3 WVW, kan de OvJ artikel 8 lid 1 WVW ten laste leggen.  Artikel 8 lid 1 WVW bepaalt:
“Het is een ieder verboden een voertuig te besturen of als bestuurder te doen besturen, terwijl hij verkeert onder zodanige invloed van een stof, waarvan hij weet of redelijkerwijs moet weten, dat het gebruik daarvan – al dan niet in combinatie met het gebruik van een andere stof – de rijvaardigheid kan verminderen, dat hij niet tot behoorlijk besturen in staat moet worden geacht.”

Dit wordt thans gebruikt door de officier als een soort vangnet, wanneer het alcoholgehalte of de drugsgehalte zelf niet kan worden bevestigd. 

Lees meer >


Lagere straf vanwege recidiveregeling alcohol

Geplaatst op: 20 september 2018

Het gaat in de onderhavige zaak naar de kern genomen om het antwoord op de vraag of het openbaar ministerie ontvankelijk is in de vervolging van een verdachte ter zake van een gedraging – in dit geval het rijden onder invloed van alcohol – indien op voorhand vaststaat dat als gevolg van een eventuele strafrechtelijke veroordeling ter zake van deze gedraging op grond van art. 123b WVW het rijbewijs van verdachte van rechtswege zijn geldigheid verliest. Aangezien art. 68 Wetboek van Strafrecht op het onderhavige geval niet van toepassing is, heeft de verdediging een beroep gedaan op het aan deze wettelijke bepaling ten grondslag liggende beginsel dat iemand niet twee maal kan worden vervolgd en bestraft voor het begaan van hetzelfde feit. Het verzoek tot niet-ontvankelijkverklaring van het openbaar ministerie in de vervolging zal daarom in de sleutel van dit ne bis in idem-beginsel worden beoordeeld, in welk verband de toepassing van art. 123b WVW als een op zichzelf staande rechtshandeling wordt beschouwd, in het bijzonder als de intrekking van een vergunning. Uiteindelijk verklaart het gerechtshof het OM niet niet-ontvankelijk, maar wordt er wel in grote mate in de strafmaat rekening gehouden met deze verstrekkende gevolgen van de recidiveregeling alcohol. Aan de verdachte wordt slechts een geheel voorwaardelijke rijontzegging en een voorwaardelijke geldboete opgelegd (Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, 30 maart 2018, ECLI:NL:GHSHE:2018:1464). De Hoge Raad heeft dit inmiddels bevestigd in HR 18 december 2018, ECLI:NL:HR:2018:2350.

Lees meer >


Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden