• Eerlijke inschatting
  • Enkel ervaren verkeersstrafrechtadvocaten
  • Snelle werkwijze
  • Voordeligste tarief

OM niet-ontvankelijk vanwege recidiveregeling

Geplaatst op: 22 oktober 2020

De recidiveregeling van artikel 123b WVW heeft tot gevolg dat het rijbewijs, bij een tweede veroordeling door de rechter vanwege rijden onder invloed van alcohol of drugs, ongeldig wordt verklaard na het onherroepelijk worden van de uitspraak. Het vervelend van de recidiveregeling is dat een rechter hier verder geen of slechts beperkt invloed op heeft. Zelfs waar de rechter bepaalt dat u het rijbewijs mag behouden of terugkrijgt, wordt dit rijbewijs na het onherroepelijk worden van de uitspraak toch afgepakt omdat het dan van rechtswege ongeldig wordt, dit terwijl iedereen het er al over eens is dat de recidiveregeling moet worden afgeschaft. Toch zijn er nog wel mogelijkheden om onder de recidiveregeling uit te komen. De rechter kan op twee manieren de recidiveregeling buiten spel zetten.

  1. Door (bij alcohol) slechts een alcoholgehalte van meer dan 220 ug/l (of bij beginnend bestuurders 88 ug/l) bewezen te verklaren in plaats van het daadwerkelijke alcoholgehalte, kan de recidiveregeling worden voorkomen nu art. 123b WVW die variant niet noemt
  2. Door het OM niet-ontvankelijk te verklaren

Lees meer >


OM-zitting: Telefonisch horen CVOM bij snelheidsovertredingen en rijden onder invloed

Geplaatst op: 08 september 2020

Vanwege de coronamaatregelen heeft het CVOM per 1 juli 2020 het telefonisch horen ingevoerd in het kader van de OM-zittingen bij snelheidsovertredingen en rijden onder invloed.

Telefonisch horen

Wat houdt dat telefonisch horen nu feitelijk in. Eigenlijk is het heel simpel.
U ontvangt een brief van het CVOM waarin u wordt gevraagd om uw telefoonnummer door te geven. Dit moet u zo snel mogelijk na ontvangst van de brief doen, maar in ieder geval binnen de aangeven termijn. De officier van justitie belt  u dan op de in de brief aangegeven datum en tussen de aangegeven tijdstippen. De officier van justitie bespreekt de zaak met u. Ook bespreekt de officier van justitie uw persoonlijke omstandigheden. Aan het eind van het gesprek, vertelt de officier van justitie welke straf hij u wil opleggen. De officier van justitie noteert wat u zegt. Na het gesprek wordt een verslag gemaakt. Dat verslag wordt opgenomen in uw dossier.

Lees meer >


Verdenking rijden onder invloed, maar alcoholgehalte kan niet kloppen

Geplaatst op: 02 september 2020

Wordt u verdacht van rijden onder invloed, maar kan het alcoholgehalte volgens u niet kloppen omdat u niets heeft gedronken? Of heeft u wel alcohol gedronken, maar niet zo veel? Dan is het goed om te laten uitzoeken wat de oorzaak hiervan kan zijn. Bij een hoog alcoholgehalte staat u namelijk naast een langdurige rijontzegging en een hoge geldboete ook vaak een onderzoek naar de rijgeschiktheid  bij het CBR te wachten en dat hakt er behoorlijk in. Het is daarom belangrijk om dit goed te laten onderzoeken door een gespecialiseerde advocaat.

Lees meer >


Ongeval is niet automatisch reden voor bloedonderzoek

Geplaatst op: 12 september 2019

De betrokkenheid bij een ongeval levert niet automatisch ook een reden op om iemands bloed af te nemen. Dat volgt uit een uitspraak van de rechtbank Amsterdam van 11 september 2019, 13171903-18. 

Lees meer >


Vangnet rijden onder invloed: dat hij niet tot behoorlijk besturen in staat moet worden geacht

Geplaatst op: 11 februari 2019

Wanneer niet tot een veroordeling kan worden gekomen van art. 8 lid 2 of lid 3 WVW, kan de OvJ artikel 8 lid 1 WVW ten laste leggen.  Artikel 8 lid 1 WVW bepaalt:
“Het is een ieder verboden een voertuig te besturen of als bestuurder te doen besturen, terwijl hij verkeert onder zodanige invloed van een stof, waarvan hij weet of redelijkerwijs moet weten, dat het gebruik daarvan – al dan niet in combinatie met het gebruik van een andere stof – de rijvaardigheid kan verminderen, dat hij niet tot behoorlijk besturen in staat moet worden geacht.”

Dit wordt thans gebruikt door de officier als een soort vangnet, wanneer het alcoholgehalte of de drugsgehalte zelf niet kan worden bevestigd. 

Lees meer >


Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden