• Eerlijke inschatting
  • Enkel ervaren verkeersstrafrechtadvocaten
  • Snelle werkwijze
  • Voordeligste tarief

Verdenking rijden onder invloed, maar alcoholgehalte kan niet kloppen

Wordt u verdacht van rijden onder invloed, maar kan het alcoholgehalte volgens u niet kloppen omdat u niets heeft gedronken? Of heeft u wel alcohol gedronken, maar niet zo veel? Dan is het goed om te laten uitzoeken wat de oorzaak hiervan kan zijn. Bij een hoog alcoholgehalte staat u namelijk naast een langdurige rijontzegging en een hoge geldboete ook vaak een onderzoek naar de rijgeschiktheid  bij het CBR te wachten en dat hakt er behoorlijk in. Het is daarom belangrijk om dit goed te laten onderzoeken door een gespecialiseerde advocaat.

Als u het alcoholgehalte betwist, is het belangrijk de volgende stappen te doorlopen:

1. Controleren of alcoholonderzoek volgens voorschriften is verlopen

Als u twijfelt over de hoogte van het alcoholgehalte, is het belangrijk dat uw advocaat het dossier gaat opvragen bij het CBR of het CVOM, zodat hij voor u kan nagaan of het alcoholonderzoek volgens voorschrift is verlopen. Het alcoholonderzoek is namelijk met strenge waarborgen omkleed. In de wet staat precies beschreven hoe het alcoholonderzoek moet verlopen en als die voorschriften worden geschonden, is de uitslag van het alcoholonderzoek niet meer geldig en kunt u niet worden veroordeeld.

> voorschriften ademanalyse
> voorschriften bloedonderzoek

2. Medisch onderzoeken

Het kan ook zijn dat er een andere, medische, oorzaak is voor het (hoge) alcoholgehalte. Het is belangrijk om dat te laten uitzoeken.

  • Het alcoholgehalte is de adem of in het bloed kan beïnvloed worden door medicijngebruik. Welke medicatie precies van invloed kan zijn op het alcoholgehalte, kan het beste aan een apotheker worden gevraagd. In de jurisprudentie komen we als voorbeeld het gebruik van Bricanyl tegen in verband met hyperventilatieproblemen. De verdachte was betrokken geraakt bij een verkeersongeval, en was daar zo van geschrokken dat hij vijf maal dit medicijn heeft geïnhaleerd. In de procedure kwam vast te staan dat als gevolg van deze medicatie de luchtwegen wijder open gaan staan, waardoor de afgifte van alcohol uit het bloed groter wordt. De Hoge Raad oordeelde uiteindelijk als volgt: “Indien het resultaat van de ademanalyse hoger is dan het wettelijk toelaatbare maximum, maar is beïnvloed door medicijngebruik, leidt dit tot onvoldoende bewezenverklaring van overtreding van artikel 8 lid 2 WVW vanwege het opengebleven zijn van de mogelijkheid dat het alcoholgehalte is veroorzaakt door het inhaleren van een medicijn (Hoge Raad, 3 juni 2003, VR 2003, 150)” Meer informatie hierover leest u hier.
  • Daarnaast kan het ook zijn dat u (zonder het te weten) lijdt aan een medische aandoening dat ervoor zorgt dat uw lichaam zelf alcohol aanmaakt. Deze medische aandoening is bekend onder de naam auto-brouwerijziekte (Auto brewery syndrome). Iemand met deze aandoening kan dronken worden, zonder een druppel alcohol te drinken. Bijvoorbeeld na het drinken van suikerhoudende frisdranken en het eten van koolhydraatrijk voedsel kan het gebeuren dat bepaalde gisten of bacteriën de darminhoud omzetten in ethanol. Het maagdarmkanaal werkt dan als een brouwerij. Vaak wordt deze ziekte gezien bij patiënten met diabetes en/of obesitas.
    De brouwerijziekte is een medisch vrij onbekende aandoening. De ziekte wordt vrijwel nooit herkend en wordt niet of nauwelijks gediagnosticeerd. De productie van lichaamseigen alcohol komt bij iedereen voor in het kader van de normale spijsvertering, maar dan gaat het om minimale hoeveelheden. Bij mensen met het autobrouwerijsysndroom zijn de alcoholproducerende gisten en bacteriën juist sterker en actiever aanwezig, waardoor hele hoge alcoholgehaltes in het bloed kunnen worden bereikt. Om dit vast te stellen moet contact opgenomen worden met een expert op het gebied van leververvetting. Er is een onderzoek hop dit onderwerp verricht door Maarten Tushuizen.
< Terug naar Meer informatie rijden onder invloed
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden