• Eerlijke inschatting
  • Enkel ervaren verkeersstrafrechtadvocaten
  • Snelle werkwijze
  • Voordeligste tarief

Fouten tijdens bloedonderzoek

Tijdens het bloedonderzoek vanwege alcohol of drugs worden nog regelmatig fouten gemaakt door de politie. Dit heeft dan tot gevolg dat het resultaat van het bloedonderzoek niet voor het bewijs gebruikt mag worden.

Verzegeling ontbreekt

Een voorbeeld van een fout tijdens het bloedonderzoek is dat de verzegeling op het bloedmonster ontbreekt of niet juist is. De volgende fouten zich met betrekking tot de verzegeling van het bloedmonster voordoen.

  • De SIN (met RFID) chip was niet aanwezig op de verpakking
  • De buisjes waren niet voorzien van (de juiste) SIN
  • De aanvraagformulieren waren niet voorzien van de juiste SIN
  • Er is alleen een zegelnummer toegekend

Bovenstaande slordigheden werken fouten in de hand! Dit is onaanvaardbaar gelet op de strikte waarborgen waarmee het alcoholonderzoek is omkleed. Het resultaat van het bloedonderzoek mag dan niet voor het bewijs worden gebruikt.

Uitslag niet medegedeeld

Een andere veelvoorkomende fout bij het bloedonderzoek is dat de uitslag van het bloedonderzoek niet aan de verdachte is medegedeeld. 
Artikel 17 van het Besluit bepaalt dat de opsporingsambtenaar de verdachte binnen een week na ontvangst van het verslag van het bloedonderzoek schriftelijk de uitslag van het onderzoek mededeelt. Op grond van artikel 18, tweede lid, onder c, is hij ook degene die de verdachte van de uitslag van een aanvullend bloedonderzoek op de hoogte stelt. Op die wijze komt de verdachte op de hoogte van het feit of hij wel of niet het alcohol-, drugs- of geneesmiddelenverbod uit de Wegenverkeerswet 1994, heeft overtreden. Het verzenden van een schriftelijke mededeling naar het adres dat de verdachte zelf heeft opgegeven, is overigens voldoende.
Wanneer de uitslag niet juist is medegedeeld, hoeft dit echter niet perse gevolgen te hebben. Alleen wanneer de verdachte hierdoor in zijn verdediging is geschaad (HR NJ 1991, 770). Dit zou bijvoorbeeld zo kunnen zijn wanneer de verdachte de brief van de politie nooit heeft ontvangen en daardoor nu geen mogelijkheid meer hebt om een tegenonderzoek te laten verrichten. Dit moet altijd worden aangevoerd door de advocaat!

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden