• Eerlijke inschatting
 • Enkel ervaren verkeersstrafrechtadvocaten
 • Snelle werkwijze
 • Voordeligste tarief

Straffen rijden onder invloed normaal bestuurders auto / motor

De straffen voor rijden onder invloed bij normaal bestuurders (> 5 jr beschikken over rijbewijs) met de auto of motor volgen uit de LOVS Oriëntatiepunten:

De richtlijn van de rechtbanken ziet er als volgt uit:

Oriëntatiepunten normaal bestuurder (> 5 jaar rijbewijs)

Schaal

AAG (Ugl)

BAG (‰)

Bedrag

OBM

taakstraf/gevangenisstraf

I

235 - 350

0,54 - 0,80

€ 300,--

-

-

II

351 - 435

0,81 - 1,00

€ 420,--

-

 

III

436 - 500

1,01 - 1,15

€ 550,--

-

 

IV

501 - 570

1,16 - 1,30

€ 650,--

-

 

V

571 - 650

1,31 - 1,50

€ 650,--

6 mnd vw

 

VI

651 - 715

1,51 - 1,65

€ 750,--

6 mnd ov

 

VII

716 - 785

1,66 - 1,80

€ 850,--

7 mnd ov

 

VIII

786 - 865

1,81 - 2,00

€ 950,--

8 mnd ov

 

IX

866 - 945

2,01 - 2,15

€ 1.000,--

9 mnd ov

 

X

946 - 1020

2,16 - 2,35

€ 1.100,--

10 mnd ov

 

XI

1021 - 1090

2,36 - 2,50

-

12 mnd ov

60 uur/30 dgn

XII

1091 - 1195

2,51 - 2,75

-

15 mnd ov

70 uur/35 dgn

XIII

1196 en hoger

2,76 en hoger

-

18 mnd ov

80 uur/40 dgn

Nadere toelichting:

De tabellen zijn van toepassing op bestuurders van auto's, motoren, gehandicaptenvoertuigen met en zonder motor, brom- en snorfietsen en fietsen.

 • Op bestuurders van vrachtauto's en autobussen is de naast hogere schaal van toepassing. (voorbeeld: bestuurder vrachtauto AAG 600: € 750 + 6 mnd OBM).
 • Bij strafverzwarende omstandigheden, zoals verkeersgevaarlijk gedrag, geldt dat de naast hogere schaal van toepassing is.
 • Relevante recidive binnen een periode van vijf jaar, waarbij sprake is van een onherroepelijke veroordeling voor een soortgelijk feit, heeft eveneens toepassing van de naast hogere schaal tot gevolg.
 • Meervoudige recidive: in ieder geval OBM.
 • Aanvaarding van een transactievoorstel of oplegging van een onherroepelijke strafbeschikking voor een soortgelijk feit binnen een periode van vijf jaar kan als strafverzwarende omstandigheid meewegen bij de strafoplegging. In de strafmotivering dient in een dergelijk geval uitdrukkelijk te worden vermeld dat het een transactie of onherroepelijke strafbeschikking betreft.
 • Ophogingen naar een volgende schaal worden cumulatief toegepast. Dus de vrachtautobestuurder die een aanrijding veroorzaakt en relevante documentatie heeft wordt 1+1+1= 3 schalen hoger beoordeeld.
 • Weigering van de ademanalyse (artikel 163 WVW 1994) wordt in beginsel overeenkomstig schaal IX van tabel rijden onder invloed auto's en motoren afgedaan.
 • Voor rijden onder invloed door beginnend bestuurders gelden weer andere richtlijnen, waarbij al eerder een ontzegging van de rijbevoegdheid kan worden opgelegd 
 • Voor rijden onder invloed op een bromfiets of snorfiets gelden lagere straffen

> Meer informatie straffen bij rijden onder invloed van alcohol

PAS OP: STRAFFEN OPENBAAR MINISTERIE ZIJN VAAK HOGER

U moet er rekening bij houden dat de straffen van het OM voor rijden onder invloed altijd hoger liggen dan de straffen die rechters hanteren! Met name wanneer u bent opgeroepen om te verschijnen bij een OM-zitting (officierszitting) is het belangrijk dat u wordt bijgestaan door een gespecialiseerde advocaat.

> Straffen rijden onder invloed vlg richtlijnen OM

Rijbewijs ingevorderd?

Is uw rijbewijs ingevorderd nadat u bent aangehouden wegens rijden onder invloed en hebt u het rijbewijs dringend nodig, dan kan het onder omstandigheden mogelijk zijn om het rijbewijs eerder terug te krijgen via een klaagschriftprocedure bij de rechtbank. Wij kunnen vooraf vaak al een goede inschatting maken of het indienen van een klaagschrift zinvol is. 

> Wanneer rijbewijs terug bij rijden onder invloed bij rijden onder invloed (normaal bestuurder)

Informatiebrochure 'na rijden onder invloed van alcohol'

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden