• Eerlijke inschatting
 • Enkel ervaren verkeersstrafrechtadvocaten
 • Snelle werkwijze
 • Voordeligste tarief

Straffen rijden onder invloed beginnend bestuurder auto/motor

Een beginnend bestuurder is iemand die nog geen 5 jaren beschikt over het rijbewijs. Is het rijbewijs voor de 18de gehaald, dan bedraagt de termijnen 7 jaren.

Rijbewijs behaald na achttiende  Rijbewijs AM behaald voor achttiende
Beginnend bestuurder  < 5 jaar rijbewijs < 7 jaar rijbewijs
Ervaren bestuurder
> 5 jaar rijbewijs > 7 jaar rijbewijs

 Straffen beginnend bestuurder

De straffen voor rijden onder invloed voor beginnend bestuurders met de auto of de motor volgen uit de LOVS Oriëntatiepunten die door rechters worden gehanteerd.

Oriëntatiepunten beginnend bestuurder (< 5 jaar rijbewijs)

Schaal

AAG (Ugl)

BAG (‰)

Bedrag

OBM

taakstraf/gevangenisstraf

I

               95 - 350

           0,22 – 0,80

€ 300,--

-

-

II

351 - 435

0.81 – 1.00

€ 350,--

6 mnd vw

III

436 - 500

1.01 – 1.15

€ 450,--

6 mnd vw

IV

501 - 570

1.16 – 1.30

€ 550,--

6 mnd vw

V

571 - 650

1.31 – 1.50

€ 650,--

6 mnd ov

VI

651 - 715

1.51 – 1.65

€ 750,--

6 mnd ov

VII

716 - 785

1.66 – 1.80

€ 850,--

7 mnd ov

VIII

786 - 865

1.81 – 2.00

€ 950,--

8 mnd ov

IX

866 - 945

2.01 – 2.15

€ 1.000,--

9 mnd ov

X

946 - 1020

2.16 – 2.35

€ 1.100,--

10 mnd ov

XI

1021 - 1090

2.36 – 2.50

-

12 mnd ov

60 uur/30 dgn

XII

1091 - 1195

2.51 – 2.75

-

15 mnd ov

70 uur/35 dgn

XIII

> 1195

> 2.75

-

18 mnd ov

80 uur/40 dgn

Nadere toelichting:

De tabellen zijn van toepassing op bestuurders van auto's, motoren, gehandicaptenvoertuigen met en zonder motor, brom- en snorfietsen en fietsen.

 • Op bestuurders van vrachtauto's en autobussen is de naast hogere schaal van toepassing. (voorbeeld: bestuurder vrachtauto AAG 600: € 750 + 6 mnd OBM).
 • Bij strafverzwarende omstandigheden, zoals verkeersgevaarlijk gedrag, geldt dat de naast hogere schaal van toepassing is.
 • Relevante recidive binnen een periode van vijf jaar, waarbij sprake is van een onherroepelijke veroordeling voor een soortgelijk feit, heeft eveneens toepassing van de naast hogere schaal tot gevolg.
 • Meervoudige recidive: in ieder geval OBM.
 • Aanvaarding van een transactievoorstel of oplegging van een onherroepelijke strafbeschikking voor een soortgelijk feit binnen een periode van vijf jaar kan als strafverzwarende omstandigheid meewegen bij de strafoplegging. In de strafmotivering dient in een dergelijk geval uitdrukkelijk te worden vermeld dat het een transactie of onherroepelijke strafbeschikking betreft.
 • Ophogingen naar een volgende schaal worden cumulatief toegepast. Dus de vrachtautobestuurder die een aanrijding veroorzaakt en relevante documentatie heeft wordt 1+1+1= 3 schalen hoger beoordeeld.
 • Weigering van de ademanalyse (artikel 163 WVW 1994) wordt in beginsel overeenkomstig schaal IX van tabel rijden onder invloed auto's en motoren afgedaan.
 • Beschikt u meer dan 5 jaren over uw rijbewijs, dan gelden de richtlijnen voor rijden onder invloed als normaal bestuurder;
 • Bent u gepakt voor rijden onder invloed op een bromfiets / snorfiets / scooter, dan gelden weer andere, vaak lagere straffen

PAS OP: STRAFFEN RIJDEN ONDER INVLOED BIJ OFFICIER VAN JUSTITIE ZIJN HOGER

U moet er rekening bij houden dat de straffen van het OM voor rijden onder invloed altijd hoger liggen dan de straffen die rechters hanteren! Met name wanneer u bent opgeroepen om te verschijnen bij een OM-zitting (officierszitting) is het belangrijk dat u wordt bijgestaan door een gespecialiseerde advocaat.

Straffen rijden onder invloed vlg richtlijnen OM

Rijbewijs ingevorderd?

Is uw rijbewijs ingevorderd nadat u bent aangehouden wegens rijden onder invloed als beginnend bestuurder en hebt u het rijbewijs dringend nodig, dan kan het onder omstandigheden mogelijk zijn om het rijbewijs eerder terug te krijgen via een klaagschriftprocedure bij de rechtbank. Wij kunnen vooraf vaak al een goede inschatting maken of het indienen van een klaagschrift zinvol is.

> Wanneer rijbewijs terug bij rijden onder invloed bij rijden onder invloed als beginnend bestuurder 

 

 

Ervaren bestuurder        Meer dan vijf jaar een rijbewijs Meer dan zeven jaar een rijbewijs

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden