• Eerlijke inschatting
  • Enkel ervaren verkeersstrafrechtadvocaten
  • Snelle werkwijze
  • Voordeligste tarief

Klaagschrift teruggave rijbewijs bij beginnend bestuurders

In het algemeen kunnen wij een voorzichtige inschatting maken wat de kans op teruggave wanneer uw rijbewijs is ingevorderd wegens rijden onder invloed. Wij beoordelen de kans op teruggave van het rijbewijs wanneer u een klaagschrift indient bij de rechtbank wegens de invordering of inhouding van uw rijbewijs.

Definitie beginnend bestuurder

Iemand is beginnend bestuurder indien:

  • sedert de datum waarop voor de eerste keer een rijbewijs is afgegeven nog geen vijf jaren zijn verstreken of
  • het voor het eerst afgegeven rijbewijs, een rijbewijs betreft dat de bevoegdheid geeft tot het besturen van bromfietsen en dit rijbewijs is afgegeven aan een persoon die op het ogenblik van de afgifte de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt, nog geen zeven jaren zijn verstreken

Kans van slagen klaagschrift

De kans dat u bij het indienen van een klaagschrift bij de rechtbank uw rijbewijs eerder terugkrijgt schatten wij als volgt in:

Inschatting kans van slagen klaagschriftprocedure rechtbank om ingevorderde rijbewijs eerder terug te krijgen
bij RIJDEN ONDER INVLOED BIJ BEGINNEND BESTUURDERS (zowel PERSONENAUTO EN BROMFIETS/SNORFIETS)
Alcoholgehalte 1ste overtreding
(in de afgelopen 5 jaren)
2de overtreding
(in de afgelopen 5 jaren
< 570 µg/l (1,3‰) kans op teruggave groot Kans op teruggave matig
> 570 µg/l (1,3‰) Klaagschrift heeft geen zin
vanwege CBR-procedure
Klaagschrift heeft geen zin
vanwege CBR-procedure

Toelichting:

  • De kans van slagen geldt voor zowel beginnend bestuurders met de personenauto of motor, als met de bromfiets of snorfiets
  • Bij recidive buiten de 5 jaarstermijn kan de beoordeling net even anders uitvallen. De rechter mag daarbij in beginsel geen rekening houden, maar we kunnen het nooit uitsluiten dat een rechter hiernaar kijkt bij de beoordeling van het klaagschrift

N.B. Laat het klaagschrift altijd door een gespecialiseerde advocaat indienen; u hebt namelijk maar één kans op teruggave van het rijbewijs

> Uitleg inschatting bij rijden onder invloed van alcohol

Recidive en/of CBR-procedure

Zoals u in bovenstaande tabel kunt zien, is de kans van slagen bij recidive en/of een hoog alcoholgehalte kleiner. Bij een alcoholgehalte van > 570 µg/l, oftewel 1,3‰ is de kans om het rijbewijs eerder terug te krijgen via een klaagschrift voor beginnend bestuurders nihil. Zelfs al zou de rechter het rijbewijs aan u teruggeven, dan wordt dit rijbewijs direct doorgestuurd naar het CBR. U krijgt het zelf nooit in handen wanneer het CBR aan u een onderzoek naar de rijgeschiktheid heeft opgelegd en daarbij tevens de geldigheid van uw rijbewijs heeft geschorst. U dient dan eerst het rijbewijs via het CBR terug te krijgen. Het is belangrijk dat u daarin wordt bijgestaan door een gespecialiseerde advocaat, die zowel kennis en ervaring heeft met de strafrechtelijke kant van de zaak, alsook met de CBR-procedure. Onze advocaten zijn hierop speciaal getraind, zodat u altijd verzekerd bent van professionele en deskundige rechtsbijstand.
Voor normaal bestuurders is er echter wel een goede kans om het rijbewijs terug te krijgen tot een alcoholgehalte van 785 ug/l.

> Samenloop strafzaak en CBR-procedure bij alcoholgehalte van > 570 ug/l bij beginnend bestuurder
> Advocaat nodig bij recidive en CBR-procedure!!
> Zie ook: samenloop strafzaak, CBR-procedure en recidiveregeling alcohol

GRATIS EN VRIJBLIJVEND ADVIES

Wilt u een concreet advies voor de mogelijkheden in uw situatie? Neem dan telefonisch contact met ons op of meld uw zaak kosteloos en vrijblijvend aan via het aanmeldformulier op onze website. Wij brengen u dan in contact met een van onze advocaten voor een eerste intakegesprek en persoonlijk advies. 

< Terug naar kansinschatting klaagschrift

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden