• Eerlijke inschatting
  • Enkel ervaren verkeersstrafrechtadvocaten
  • Snelle werkwijze
  • Voordeligste tarief

Rijbewijs kwijt door alcohol

Bent u het rijbewijs kwijt vanwege rijden onder invloed van alcohol? Onze gespecialiseerde advocaten kunnen u helpen om uw rijbewijs eerder terug te krijgen, maar de kans van slagen is wel afhankelijk van het alcoholgehalte, eventuele bijzondere omstandigheden (zoals een verkeersongeval), eventuele recidive, en de noodzaak om het rijbewijs snel weer terug te krijgen.

Overzicht kansen na rijbewijs kwijt door alcohol

Alcoholgehalte van belang na rijbewijs kwijt

Als u uw rijbewijs kwijt bent geraakt wegens rijden onder invloed van alcohol, is het alcoholgehalte in belangrijke mate bepalend voor de vraag of u het rijbewijs eerder terug kunt krijgen. In beginsel is de kans op teruggave van het rijbewijs groot tot redelijk groot bij rijden onder invloed van alcohol bij een alcoholgehalte tot 785 µg/l (1,8 ‰) bij normaal bestuurders of tot 570 µg/l bij beginnend bestuurders. In tabel:

Alcoholgehalte Normaal bestuurder Beginnend bestuurder
< 570 µg/l kans op teruggave groot Kans op teruggave klein, vanwege CBR-procedure
570 - 785 µg/l Kans op teruggave redelijk groot,
mits persoonlijke omstandigheden zwaarwegend

Boven de 785 µg/l is de kans op teruggave erg klein, omdat u in die gevallen meestal ook het rijbewijs kwijt zult raken via het CBR. Het CBR zal de geldigheid van het rijbewijs schorsen en tevens een onderzoek naar de rijgeschiktheid opleggen.

> Meer informatie rijbewijs kwijt bij alcoholgehalte > 785 µg/l 

Bij normaal bestuurders ligt die grens dus al bij 570 µg/l. Bij dit alcoholgehalte zal het CBR al de geldigheid van het rijbewijs schorsen en een onderzoek opleggen.

> Meer informatie rijbewijs kwijt bij alcoholgehalte > 570 µg/l 

Vaak krijgt u pas het rijbewijs weer terug nadat u het volledige onderzoek bij de psychiater hebt afgerond, hetgeen al gauw 6 maanden kan duren. Uw enige kans op het rijbewijs eerder terug te krijgen is via een bezwaarschriftprocedure tegen het CBR in het geval er door het CBR fouten zijn gemaakt. Wilt u weten of ook in uw zaak fouten zijn gemaakt, neem dan contact met op voor een advies over de mogelijkheden van een bezwaarprocedure al dan niet in combinatie met een voorlopige voorziening.

Bijzondere omstandigheden bij rijbewijs kwijt na alcohol

Er spelen soms ook nog bijzondere omstandigheden bij het rijden onder invloed, die strafmaatverhogend werkend en in zoverre ook van invloed zijn bij voor een beslissing van de rechter om het rijbewijs eerder terug te geven. Voorbeelden van die bijzondere omstandigheden zijn:

  • Aanrijding / ongeval
  • Gevaarlijk rijgedrag

Recidive van belang bij rijbewijs kwijt door alcohol

Ook eventuele recidive is van belang bij de beoordeling wanneer u het rijbewijs kwijt bent geraakt door alcohol. Bent u eerder gepakt wegens rijden onder invloed van alcohol, dan wordt de kans om het rijbewijs eerder terug te krijgen via een klaagschriftprocedure bij de rechtbank kleiner, zeker wanneer de laatste veroordeling minder dan 5 jaar geleden is.
Naast de strafrechtelijke gevolgen bij recidive, zult u ook via het CBR de zwaarste maatregel opgelegd krijgen: het onderzoek naar de rijgeschiktheid.
Na de veroordeling door de politierechter krijgt u bovendien te maken met de recidiveregeling alcohol, waardoor u ook nog eens via die weg het risico loopt om uw rijbewijs kwijt te raken.
Alleen met de gespecialiseerde bijstand van een advocaat is het mogelijk om bij recidive de schade zoveel mogelijk te beperken en het rijbewijs snel terug te krijgen. Het is belangrijk dat de advocaat niet alleen strafrechtelijk is gespecialiseerd, maar ook in de CBR-procedure als de recidiveregeling alcohol.

Rijbewijs kwijt;  Advocaat nodig?

Noodzaak om rijbewijs eerder terug te krijgen

Tot slot speelt de noodzaak om het rijbewijs terug te krijgen een zeer belangrijke rol om de rechter te overtuigen het rijbewijs aan u terug te geven. Hoe beter wij uw persoonlijke omstandigheden neer kunnen zetten en uw belang bij teruggave van het rijbewijs kunnen onderbouwen, hoe groter de kans is dat u het rijbewijs snel terugkrijgt. Wij werken alleen samen met de beste advocaten die echt jarenlange ervaring hebben om dit zo goed mogelijk te onderbouwen. Door deze ervaring weten zij precies welke argumenten wel en welke argumenten niet kunnen slagen.

Wilt u meer weten wat uw mogelijkheden zijn om het rijbewijs eerder terug te krijgen? Neem dan contact met ons op of meldt uw zaak geheel vrijblijvend bij ons aan via het aanmeldingsformulier op de website.

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden