• Eerlijke inschatting
  • Enkel ervaren verkeersstrafrechtadvocaten
  • Snelle werkwijze
  • Voordeligste tarief

Rijden onder invloed van alcohol en alcoholonderzoek

Rijden onder invloed van alcohol of drugs is strafbaar gesteld in artikel 8 WVW. Wordt bij u vastgesteld dat u onder invloed van alcohol of drugs een motorrijtuig hebt bestuurd, zal u hiervoor worden vervolgd.

Alcoholonderzoek

Bij rijden onder invloed van alcohol dient het ademalcoholgehalte door de politie te worden vastgesteld. Dit wordt gedaan via een alcoholonderzoek op het politiebureau (art. 163 WVW). U moet dan blazen in een ademanalyseapparaat. Het apparaat berekent de hoeveelheid alcohol in uw adem. Vanaf een alcoholgehalte van 220 microgram per uitgeademde liter lucht (µg/l) bent u - als normaal bestuurder - strafbaar. Voor beginnend bestuurders geldt een alcoholgehalte van 88 µg/l.

Wanneer om het om medische redenen voor u niet mogelijk is om een blaasonderzoek te ondergaan, of bij een tegenonderzoek, wordt het alcoholgehalte bepaald via een bloedonderzoek. Een arts zal dan onder toezicht van een politieagent bloedmonster nemen. Dit monster zal worden onderzocht op het alcoholgehalte in uw bloed. Maximaal is toegestaan een bloedalcoholgehalte van 0,5‰. Daarboven bent u strafbaar. Voor beginnend bestuurders geldt een maximaal bloedalcoholgehalte van 0,2 ‰.

Een bestuurder kan achtereenvolgens aan verschillende onderzoeken worden onderworpen ter vaststelling van het rijden onder invloed van alcohol. Het gaat om de volgende onderzoeken:

1. Een voorlopig alcoholonderzoek op straat
2. Ademanalyse op het politiebureau
3. Bloedonderzoek
4. Urineonderzoek

Weigering alcoholonderzoek

Werkt u niet mee aan het alcoholonderzoek, dan kan er sprake zijn van een weigering. Het weigeren van het meewerken aan een alcoholonderzoek is ook strafbaar. Hiervoor gelden hoge straffen. Het is echter de vraag of er altijd sprake is van een weigering van medewerking aan het alcoholonderzoek. Er kunnen omstandigheden zijn waarbij u wel heeft meegewerkt, maar het u gewoonweg niet lukte om goed te blazen of dat u een goede reden had om te weigeren (bijv, medische redenen of vanwege niet naleven procedure door politie). Wordt u vervolgd vanwege het weigeren van medewerking aan het alcoholonderzoek, leg uw zaak dan eerst voor aan een gespecialiseerde advocaat.

> Meer informatie weigering alcoholonderzoek

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden