• Eerlijke inschatting
  • Enkel ervaren verkeersstrafrechtadvocaten
  • Snelle werkwijze
  • Voordeligste tarief

Verloop alcoholonderzoek politie

Alcoholonderzoek

Een bestuurder kan achtereenvolgens aan verschillende onderzoeken worden onderworpen ter vaststelling van het rijden onder invloed van alcohol. Het gaat om de volgende onderzoeken:

1. Een voorlopig alcoholonderzoek op straat

Dit vormt de eerste blaastest op straat. De bestuurder moet dan in een klein apparaat van het merk Drager of Honac blazen. De blaastest geeft slechts een voorlopige indicatie over het al dan niet rijden onder invloed van alcohol. Het apparaat geeft de volgende indicaties:

  • P = Prima
  • A = Alert (indicatie 235 ug/l -  570ug/l)
  • F = Fout (indicatie > 570 ug/l)

> Meer informatie voorlopig alcoholonderzoek

2. Ademanalyse op het politiebureau

Bij een A- of F-indicatie wordt de bestuurder als verdachte aangehouden en overgebracht naar het politiebureau, alwaar hij opnieuw een blaastest moet ondergaan. Deze blaastest heet de ademanalyse. De ademanalyse vindt - op vordering van de politieagent - plaats via een groot apparaat, waarbij de verdachte op aanwijzingen van de verbalisant moet blazen door een slang die met het ademanalyseapparaat is verbonden. Het resultaat van de ademanalyse is het definitieve resultaat, dat ook voor het bewijs gebruikt mag worden. De verbalisant is verplicht direct na de ademanalyse het resultaat hiervan aan u mede te delen.

Het niet meewerken aan de ademanalyse of het niet verlenen van de nodige medewerking levert een strafbare weigering op (art. 163 lid 2 jo 176 lid 3 WVW).

> Meer informatie ademanalyse

3. Bloedonderzoek

Alleen wanneer de verdachte wegens bijzondere geneeskundige redenen niet in staat is om een ademanalyse te ondergaan, kan hij de ademanalyse weigeren. De verdachte dient wel direct opgave te doen van de concrete geneeskundige redenen waarom hij niet kan meewerken aan de ademanalyse.

In plaats van de ademanalyse wordt de verdachte dan onderworpen aan een bloedonderzoek. Voor het kunnen verrichten van het bloedonderzoek moet de verdachte toestemming geven. Bij weigering voor het verlenen van toestemming voor het bloedonderzoek kan hem worden bevolen om zijn medewerking alsnog te verlenen, Weigert de verdachte dan nog steeds, dan wordt een proces-verbaal van weigering opgemaakt.

De verdachte mag de medewerking aan een bloedonderzoek alleen straffeloos weigeren indien er sprake is van bijzondere geneeskundige redenen.

> Meer informatie bloedonderzoek

Bloedonderzoek als tegenonderzoek na ademanalyse

Een bloedonderzoek kan voorts plaatsvinden nadat de verdachte eerst een ademanalyse heeft ondergaan, en dat dit tot een resultaat heeft geleid, die door de verdachte wordt betwist. Wanneer de verdachte meent dat het resultaat van de ademanalyse niet juist kan zijn, kan hij onmiddellijk vragen om - op eigen kosten - een tegenonderzoek te laten verrichten. Vaak levert dit nog weer een vertraging op, waardoor als gevolg van de afbraak van alcohol in het bloed tot een lager alcoholpromillage wordt gekomen.

Urineonderzoek

Het urineonderzoek bestaat per 1 juli 2017 niet meer als onderzoeksmethode om rijden onder invloed vast te stellen.

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden