• Eerlijke inschatting
  • Enkel ervaren verkeersstrafrechtadvocaten
  • Snelle werkwijze
  • Voordeligste tarief

Rijden onder invloed van alcohol – 2de keer

Wanneer u voor een 2de keer wordt gepakt met rijden onder invloed van alcohol gaan de straffen omhoog. U stijgt in principe een schaal in de LOVS oriëntatiepuntentabel. Hoe dat precies werkt zullen wij uitleggen. U weet dan precies waar u aan toe bent.

2de keer rijden onder invloed van alcohol

Met een 2de keer wordt in het kader van de op te leggen straf bedoeld de 2de keer in vijf jaar. Deze vijf jaar is de zogenaamde recidivetermijn. Wanneer u binnen vijf jaar na de laatste veroordeling of betaling van een geldboete (strafbeschikking) nogmaals wordt gepakt wegens rijden onder invloed, wordt er uitgegaan van een tweede keer. Als dat de voorgaande keer buiten deze periode van vijf jaar valt, is er geen sprake van recidive. De overtreding wordt dan gewoon bestraft als een eerste keer rijden onder invloed van alcohol.

1. Straf bij 2de keer

Wanneer u voor de 2de keer bent gepakt wegens rijden onder invloed, wordt de straf bepaald aan de hand van de normale LOVS Oriëntatiepunten (richtlijnen van de rechtbank), maar valt u in een schaal hoger dan waar u normaal gesproken in zou vallen op basis van het alcoholgehalte. In de meeste gevallen zult u bij een 2de keer rijden onder invloed van alcohol worden gedagvaard bij de politierechter. 

Straffen bij rijden onder invloed

2. CBR: onderzoek naar de rijgeschiktheid bij 2de keer

Via het CBR bent u nu verplicht om mee te werken aan een onderzoek naar de rijgeschiktheid. Dit onderzoek wordt in dit soort gevallen, waarbij er sprake is van rijden onder invloed, verricht door een psychiater.
In het kader van de CBR-procedure kunnen wij voor u de processtukken bij het CBR opvragen om via die weg na te gaan of de politie bij het alcoholonderzoek de waarborgen waarmee het alcoholonderzoek is omkleed heeft nageleefd. Er gelden voor het alcoholonderzoek een aantal voorschriften die de strikt moeten worden opgevolgd. Wanneer dit niet gebeurt, leidt dit tot een ongeldig resultaat van de ademanalyse en mag dit resultaat niet worden gebruikt voor het opleggen van de maatregel. Op die grond kunt u mogelijk het verplichte onderzoek voorkomen.
Indien de waarborgen wel strikt zijn nageleefd, bent u helaas verplicht om mee te werken aan het onderzoek naar de rijgeschiktheid. Het is belangrijk dat u dit onderzoek niet onderschat. Het onderzoek bij de psychiater zit vol met strikvragen en valkuilen waardoor een persoon al snel wordt aangemerkt als alcoholmisbruiker. Zo is het al zo dat, wanneer u zou verklaren dat u uw rijbewijs nodig hebt voor uw werk of voor andere belangrijke sociale verplichtingen, de psychiater dit gegeven in combinatie met het hoge alcoholgehalte, kan aanmerken als een aanwijzing voor alcoholmisbruik.
Wat veel mensen niet weten is dat u zich op het onderzoek kunt voorbereiden. U kunt een informatiebrochure bestellen via de website www.onderzoeknaarderijgeschiktheid.nl waarin u precies wordt uitgelegd hoe het onderzoek werkt, welke vragen er gesteld zullen worden, en met name ook met welke bedoeling die vragen worden gesteld, zodat u kunt voorkomen dat u ten onrechte – door het verkeerd beantwoorden van de vragen – als alcoholmisbruiker wordt aangemerkt en dat u daardoor dan uw rijbewijs voor minimaal een jaar kwijt zou raken.

> Meer informatie CBR onderzoek naar de rijgeschiktheid

3. Recidiveregeling alcohol bij 2de keer 

Wanneer u als bestuurder van een motorrijtuig binnen vijf jaar twee keer wordt veroordeeld wegens rijden onder invloed, waarvan de tweede keer met minimaal 1,0 promille óf voor het weigeren van medewerking aan een alcoholonderzoek, dan krijgt u niet alleen te maken met het strafrecht en de CBR-procedure, maar wordt het rijbewijs na de 2de veroordeling door de politierechter of de acceptatie van de strafbeschikking van rechtswege ongeldig. Zelfs wanneer u het rijbewijs via de rechter terug zou krijgen, kan het daarna toch ongeldig worden verklaard. Dit wordt ook wel het puntenrijbewijs genoemd en is juridisch bekend als de recidiveregeling alcohol.

Advocaat nodig bij 2de keer?

Gelet op de samenloop van de verschillende procedures zien de meeste clienten door de bomen het bos niet meer. Zelfs voor een doornsee advocaat is de materie vaak te ingewikkeld om clienten goed te adviseren teneinde het rijbewijs snel terug te krijgen. De bij ons netwerk aangesloten advocaten hebben zich gespecialiseerde in alle drie de procedures. Wij zullen u door de verschillende procedures loodsen teneinde uw rijbewijs zo snel mogelijk terug te krijgen. 

> Meer informatie samenloop strafzaak, CBR - onderzoek naar de rijgeschiktheid en recidiveregeling alcohol

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden