• Eerlijke inschatting
  • Enkel ervaren verkeersstrafrechtadvocaten
  • Snelle werkwijze
  • Voordeligste tarief

Puntenrijbewijs bij rijden onder invloed van alcohol – recidiveregeling

Het puntenrijbewijs bij rijden onder invloed van alcohol is in feite de zogenaamde recidiveregeling alcohol. Het puntenrijbewijs is van toepassing op alle gevallen van rijden onder invloed na 2011. Indien iemand tot twee keer wordt aangehouden wegens rijden onder invloed van alcohol, wordt het rijbewijs van automatisch ongeldig verklaard.

Puntenrijbewijs uitgelegd

Het puntenrijbewijs, zoals die met ingang van 1 juni 2011 in werking is getreden, houdt het volgende in. Indien een rijbewijshouder binnen vijf jaar na een vorige onherroepelijke veroordeling wegens een alcoholdelict (het eerste punt) wordt betrapt op een nieuw alcoholdelict en daarvoor onherroepelijk wordt veroordeeld, wordt het rijbewijs van rechtswege (dus automatisch) ongeldig. De recidiveregeling is opgenomen in artikel 123b van de Wegenverkeerswet 1994 en houdt in dat

1:voor het eerste alcoholdelict elk promillage boven de wettelijke limiet meetelt. De limiet is – op grond van artikel 8, tweede respectievelijk derde lid, van de Wegenverkeerswet 1994 – 220 microgram alcohol per liter uitgeademde lucht respectievelijk 0,5 ‰ voor ervaren bestuurders en 88 microgram alcohol per liter uitgeademde lucht respectievelijk 0,2 ‰ voor beginnende bestuurders.
2: Voor de tweede overtreding – bij onherroepelijke veroordeling waarvoor het rijbewijs ongeldig wordt, het tweede punt – is een promillage van meer dan 1,3 vereist.

De delicten die thans onder het puntenrijbewijs vallen zijn:

  • Het veroorzaken van een verkeersongeval door schuld, waarbij alcohol een rol speelt rijden onder invloed van alcohol
  • Ook wanneer de tweede keer sprake is van een weigering om medewerking te verlenen aan het alcoholonderzoek, is de recidiveregeling (puntenrijbewijs) van toepassing. Het rijbewijs zal pas ongeldig worden nadat u voor de tweede keer door de strafrechter bent veroordeeld.

Let erop dat dit niet betekent dat de strafrechter dit ook moet opleggen. De strafrechter zal zelf hoogstens een ontzegging van de rijbevoegdheid van een bepaalde duur opleggen. Wanneer die uitspraak onherroepelijk is geworden, zult u vervolgens bericht ontvangen van het CVOM waarbij het rijbewijs ongeldig wordt verklaard.

Gevolgen puntenrijbewijs

Wanneer u binnen de recidiveregeling valt, wordt het rijbewijs automatisch ongeldig verklaard.

Hoe krijgt u het rijbewijs weer terug?

Nadat het rijbewijs ongeldig is verklaard, kunt u het rijbewijs alleen terugkrijgen door opnieuw een aanvraag daartoe te doen. U moet dan wel een onderzoek ondergaan bij het CBR (eigen verklaringsprocedure) en rijexamen doen. 

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden