• Eerlijke inschatting
  • Enkel ervaren verkeersstrafrechtadvocaten
  • Snelle werkwijze
  • Voordeligste tarief

Recidivetermijn rijden onder invloed

De recidivetermijn bij rijden onder invloed bedraagt 5 jaren.

Aanvang recidivetermijn rijden onder invloed

De recidivetermijn bij rijden onder invloed vangt aan op het moment waarop de laatste veroordeling onherroepelijk wordt. Dat volgt uit de formulering van artikel 179, vierde en vijfde lid, WVW 1994. De recidivetermijn vangt dus NIET aan op de datum van de laatste overtreding, hetgeen men vaak denkt. 

Gevolgen rijden onder invloed binnen recidivetermijn

De gevolgen van rijden onder invloed binnen de recidivetermijn zijn groot. Wij zullen de belangrijkste gevolgen voor u op een rijtje zetten.

1.Kleinere kans op teruggave van het rijbewijs bij klaagschriftprocedure
Bij recidive is binnen 5 jaar is de kans een stuk kleiner dat de rechter eerder het rijbewijs aan u terug gaat geven. Alleen als de eerste overtreding van rijden onder invloed met een laag alcoholgehalte was en/of de recidivetermijn van 5 jaren al bijna voorbij is, heeft een klaagschrift enige kans van slagen. 

2. Hogere straf in het strafrecht
Een nieuwe overtreding wegens rijden onder invloed binnen de recidiveperiode van 5 jaar zorgt er ook voor dat u een hogere straf opgelegd krijgt. Op grond van de LOVS Oriëntatiepunten komt u steeds een schaal hoger uit bij recidive.

3. CBR legt, na eerdere EMA, nu een onderzoek naar de rijgeschiktheid op
Heeft u de eerste keer van het CBR een Educatieve Maatregel Alcohol en Verkeer (EMA) opgelegd gekregen, dan zult u vanwege deze nieuwe overtreding wegens rijden onder invloed een onderzoek naar de rijgeschiktheid opgelegd krijgen. U mag dit onderzoek niet onderschatten. Het onderzoek naar de rijgeschiktheid bestaat uit een bloedonderzoek, een lichamelijk en psychiatrisch onderzoek en een vraaggesprek (de anamnese). Met name dit vraaggesprek is het lastigst. Omdat er veel strikvragen en valkuilen in het onderzoek zitten, slaagt slechts 15% voor het onderzoek naar de rijgeschiktheid. Alleen met een goede voorbereiding met behulp van de informatiebrochure 'onderzoek naar de rijgeschiktheid' heeft u een goede kans om te voorkomen dat uw rijbewijs voor een jaar, of soms zelfs nog langer, ongeldig wordt verklaard.

4. Rijbewijs wordt ongeldig verklaard vanwege recidiveregeling alcohol

Tot slot krijgt u na het onherroepelijk worden van de uitspraak van de politierechter nog te maken met de recidiveregeling alcohol. Deze recidiveregeling houdt in dat uw rijbewijs automatisch ongeldig wordt verklaard. Het rijbewijs krijgt u alleen terug wanneer u

  1. een echtheidsverklaring aanvraagt via het RDW
  2. een eigen verklaring invult het toestuurt naar het CBR
    (u krijgt dan een psychiatrisch onderzoek opgelegd, vergelijkbaar met het onderzoek naar de rijgeschiktheid; bestel daarom ook hier de informatiebrochure voor!)
  3. rijexamen doet en slaagt voor uw theorie

TIP: In veel gevallen blijft het rijbewijs ongeldig totdat een jaar na de aanhouding is verstreken. Met een gespecialiseerde advocaat aan uw zijde kunt u dit echter zodanig uitstellen dat de periode dat u uw rijbewijs kwijt bent, maar heel kort zal zijn. Na aanmelding van uw zaak kunnen wij u hier meer over vertellen. 

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden