• Eerlijke inschatting
  • Enkel ervaren verkeersstrafrechtadvocaten
  • Snelle werkwijze
  • Voordeligste tarief

Rijbewijs 6 maanden ingevorderd

Wanneer uw rijbewijs voor 6 maanden is ingevorderd, is dat ofwel vanwege een snelheidsovertreding of vanwege rijden onder invloed. In tabel:

Gevallen 6 maanden rijbewijs ingevorderd bij snelheidsoverschrijding Gevallen 6 maanden rijbewijs ingevorderd bij rijden onder invloed
> 100 km/u te hard alcoholgehalte 570 - 715 µg/l bij beginnend bestuurders
70 - 99 km/u te hard alcoholgehalte 651 - 715 µg/l bij normaal bestuurders
50 - 69 km/u te hard, met 2x recidive in afgelopen 2 jaren

Als het aan de officier van justitie ligt, bent u dus steevast uw rijbewijs voor 6 maanden kwijt. Echter hoeft u het hier niet bij te laten zitten. Wij leggen u uit wat de mogelijkheden zijn om uw rijbewijs eerder terug te krijgen, hoe dat werkt en binnen welke termijn dat lukt.

Brief: rijbewijs 6 maanden ingevorderd

Binnen 10 dagen na de snelheidsovertreding ontvangt u een brief van de officier van justitie over de duur van de inhoudingstermijn. Waarschijnlijk hebt u die brief al ontvangen, nu u dit artikel leest, maar mocht dat niet het geval zijn, dan kunt u alvast rekening houden met dat uw rijbewijs voor minimaal een termijn van 6 maanden wordt ingevorderd (lees: ingehouden). Tegenwoordig vindt er door de officier nauwelijks nog een beoordeling plaats en men kijkt ook niet echt naar uw persoonlijke omstandigheden. Er gelden gewoon vaste termijnen dat het rijbewijs wordt ingevorderd.

Klaagschrift

Toch hoeft u het hier niet bij te laten zitten. U kunt direct door een advocaat een uitgebreid klaagschrift laten indienen om uw rijbewijs eerder terug te krijgen. Met het klaagschrift wordt de zaak met spoed aan een rechter voorgelegd. Het landelijk strafprocesreglement schrijft voor dat rechters een dergelijk klaagschrift binnen 2 weken moeten behandelen. U kunt uw ingevorderde rijbewijs dus al binnen 2 weken terugkrijgen.

De kans van slagen is voor wat betreft het klaagschrift bij rijden onder invloed groot, zeker wanneer dit de eerste overtreding betreft. Bij de snelheidsovertredingen is de kans een stuk kleiner, gelet op de hoogte van de snelheidsoverschrijding of de mate van recidive. Alleen zonder recidive, heeft u kans op teruggave van het rijbewijs mits aannemelijk kan worden gemaakt dat u het rijbewijs dringend nodig hebt voor uw werk en dat het echt om een incident gaat.

Heeft u nog geen beslissing van de officier van justitie ontvangen, dan kunt u nog alvast een klaagschrift indienen. Hoe eerder, hoe beter en des te sneller u ook het rijbewijs weer terug hebt. U hoeft dus niet die 10 dagen af te wachten!

Via ons netwerk van verkeersstrafrechtadvocaten kunnen we u snel in contact brengen met een gespecialiseerde advocaat die voor u direct een procedure kan starten om uw rijbewijs terug te krijgen.  Onze advocaten werken snel, zijn deskundig en hebben veel ervaring met dit soort rijbewijszaken.

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden