• Eerlijke inschatting
  • Enkel ervaren verkeersstrafrechtadvocaten
  • Snelle werkwijze
  • Voordeligste tarief

Toestemming bij bloedonderzoek alcohol of drugs

In veel gevallen in het strafrecht is het zo dat wanneer een betrokken persoon toestemming geeft aan de politie voor het verrichten van een bepaalde (onderzoeks)handeling, dat daarmee de resultaten van die (onderzoeks)handeling ook mogen worden gebruikt in de procedure tegen die persoon. Inzake het bloedonderzoek op verdenking van overtreding van artikel 8 WVW is dit anders.

Indien een betrokkene niet in staat is een blaasonderzoek te verrichten, vraagt een opsporingsambtenaar een verdachte zijn toestemming te verlenen tot het verrichten van een bloedonderzoek als bedoeld in artikel 8 WVW. Verleent de verdachte deze medewerking niet, dan kan ingevolge artikel 163 lid 5 WVW de officier van justitie, hulpofficier van justitie of een daartoe aangewezen ambtenaar van de politie de verdachte bevelen zich te onderwerpen aan een bloedonderzoek. Doet de verdachte dit alsnog niet, dan is hij strafbaar wegens het weigeren mee te werken aan een bloedonderzoek. Hierop staan conform de oriëntatiepunten hoge straffen, waaronder een ontzegging van de rijbevoegdheid voor de duur van 9 maanden.

Waar het met enige regelmaat fout gaat, is dat de politie een betrokken bestuurder vraagt zijn/haar medewerking te verlenen aan een bloedonderzoek. Hiervoor is echter wel vereist dat deze bestuurder ook verdachte is van een overtreding van artikel 8 WVW. Is dit niet het geval, dan mag de uitslag van het bloedonderzoek later niet als bewijs worden gebruikt in de procedure tegen deze verdachte indien daaruit zou blijken dat er inderdaad onder invloed is gereden. Er moet dus echt een verdenking bestaan. De Hoge Raad heeft zich hierover ook uitgelaten in Hoge Raad 6 september 2005, ECLI:NL:HR:2005:AT3993, waarin de Hoge Raad heeft overwogen dat alleen een procedure strekkende tot het verrichten van een bloedonderzoek kan worden aangewend jegens een verdachte van overtreding van art. 8 WVW. Hetzelfde geldt voor het vragen van toestemming. Toestemming mag pas worden gevraagd op het moment dat er sprake is van een verdachte.

Blijkt dus dat u niet als verdachte bent aangemerkt of had mogen worden aangemerkt, dan mag de uitslag van het onderzoek niet tot het bewijs van de zaak worden gebezigd, ook al hebt u zelf toestemming gegeven voor het verrichten van het bloedonderzoek.

Laat u daarom altijd bijstaan door een gespecialiseerde advocaat!

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden