• Eerlijke inschatting
  • Enkel ervaren verkeersstrafrechtadvocaten
  • Snelle werkwijze
  • Voordeligste tarief

Straffen rijden onder invloed van wiet

De straffen voor rijden onder invloed van wiet zijn fors. Naast het strafrechtelijke traject, waarbij u een straf krijgt van de politierechter, zult u te maken krijgen met het CBR. Ook die zal voor het rijden onder invloed van wiet een straf opleggen. Juridisch gaat het om een maatregel, te weten een onderzoek naar de rijgeschiktheid. Ook zal het CBR bij rijden onder invloed van wiet de geldigheid van het rijbewijs schorsen totdat u het onderzoek hebt ondergaan. 

Straffen voor rijden onder invloed van wiet

Er bestaan echte richtlijnen voor de straffen die worden opgelegd bij rijden onder invloed van drugs. Deze richtlijnen gelden dus ook in zekere zin voor het rijden onder invloed van wiet. Het OM hanteert een beleidskader, maar rechters hebben zelf geen richtlijnen die in de praktijk worden gehanteerd. In het algemeen zal de hoogte van de straf met name afhankelijk zijn van de mate waarin de drugs de rijvaardigheid nadelig heeft beïnvloed.

Bepalend is het THC-gehalte dat na een bloedonderzoek is vastgesteld. Het NFI zal dit onderzoeken en hierover een rapport uitbrengen.

Had u veel wiet gebruikt voordat u ging rijden, dan zal er uiteraard ook een hogere straf worden opgelegd, hetgeen inhoud een langdurige ontzegging van de rijbevoegdheid en een werkstraf. In het algemeen moet u rekening houden met een geldboete van € 1.000,00 en een ontzegging van de rijbevoegdheid van maar liefst 9 maanden!

> Richtlijn OM straffen rijden onder invloed van drugs

'Straffen' van het CBR bij rijden onder invloed van wiet

Naast de strafrechtelijke vervolging krijgt een verdachte van rijden onder invloed van drugs ook te maken met het CBR, die een onderzoek naar de rijgeschiktheid vanwege rijden onder invloed van wiet oplegt, maar ook de geldigheid van het rijbewijs zal schorsen totdat het onderzoek met goed gevolg is doorlopen, dus zonder dat de psychiater tot diagnose drugsmisbruik komt. Het gaat dus om een ingrijpende maatregel. Onderschat dit onderzoek ook zeker niet; maar liefst 80% komt niet door het onderzoek heen! Alleen met een gedegen voorbereiding via onze informatiebrochure en eventueel een persoonlijk gesprek met de advocaat kunt u door het onderzoek komen. Zie hieronder voor meer informatie.

Ook onderzoek CBR bij enkel bezit wiet

Ook wanneer u niet onder invloed van wiet was, maar enkel een gebruikershoeveelheid wiet bij u had, zal het CBR een onderzoek naar de rijgeschiktheid opleggen en de geldigheid van het rijbewijs schorsen. Het daadwerkelijk gebruik van de wiet en het rijden onder invloed hoeft dus niet altijd vast komen te staan. Wilt u weten of u nog onder dit vervelend onderzoek uit kunt komen en wat de mogelijkheden  zijn om het rijbewijs weer snel terug te krijgen, neem dan even contact op met een van onze verkeersrechtspecialisten of meld de zaak gratis en vrijblijvend aan op de website

Voorbereiden CBR-onderzoek na rijden onder invloed van wiet

Krijgt u te maken met het CBR, bestel dan in ieder geval de informatiebrochure 'drugs' om u zo goed mogelijk voor te bereiden op het onderzoek bij de psychiater. Het onderzoek bij de psychiater zit namelijk vol met strikvragen en valkuilen, waardoor u al heel snel en volkomen ten onrechte als drugsmisbruiker wordt aangemerkt. Uit onderzoek in 2016 is gebleken dat zonder goede voorbereiding maar liefst 80% niet door het onderzoek komt. Uw rijbewijs wordt dan voor een jaar ongeldig verklaard. Voorkomen is in die zin beter dan genezen.

Daarnaast kunnen wij het proces-verbaal van de politie opvragen om zo na te gaan wat u precies heeft verklaard bij de politie en wat de politie zelf allemaal heeft vastgesteld. Dit kan van belang zijn in het onderzoek dat u gaat krijgen bij de psychiater. 

Indien u dat wenst kunnen wij u ook voorbereiden in een persoonlijk gesprek zodat u precies weet hoe u de vragen van de psychiater moet beantwoorden.

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden