• Eerlijke inschatting
  • Enkel ervaren verkeersstrafrechtadvocaten
  • Snelle werkwijze
  • Voordeligste tarief

Straffen bij overtreding art. 165 WVW

Voor overtreding van art. 165 WVW worden doorgaans niet hele zware straffen opgelegd. Naar wettelijke omschrijving kan er voor overtreding van art. 165 WVW maximaal een hechtenis worden opgelegd voor de duur van twee maanden of een geldboete van de tweede categorie (€ 3.800,00). Dit is een zelfde maximumstraf als dat mogelijk is voor gevaarlijk rijgedrag. Toch zien we in de praktijk dat de straffen voor overtreding van art. 165 WVW hoger uitvallen dan bij gevaarlijk rijgedrag omdat de rechter vaak ook de initiële overtreding of het misdrijf dat door de onbekend gebleven bestuurder is gepleegd laat meewegen.

Overtreding

Ingevolge art. 177 lid 1 onder a WVW 1994 staat thans op art. 165 lid 1 WVW 1994 een straf van hechtenis van ten hoogste twee maanden of geldboete van de tweede categorie. Ingevolge het tweede lid van art. 178 WVW 1994 is het niet voldoen aan de informatieverplichting een overtreding.

Strafbeschikking

Het kan zijn dat u voor overtreding van art. 165 WVW een strafbeschikking krijgt opgelegd. Een strafbeschikking is een buitengerechtelijke wijze van afdoening van de strafzaak. U hoeft dan niet eerst voor de (kanton)rechter te verschijnen. U krijgt meestal een geldboete. Als u de geldboete betaalt, bent u verder van de zaak af. Wel moet u rekening houden met het feit op uw justitiële documentatie komt te staan. Wanneer u niet tijdig in verzet gaat tegen de strafbeschikking, impliceert dit een erkenning van schuld.

Wanneer u het niet eens bent met de opgelegde strafbeschikking, dient u binnen 14 dagen een verzetschrift in te dienen bij het parket/CVOM. De adresgegevens waar u het verzetschrift naar toe moet sturen, vindt u op de strafbeschikking zelf. Het verzetschrift is vormvrij. U mag zelf bepalen hoe u het verzetschrift indeelt, en wat u erin zet, zolang u maar duidelijk aangeeft waarom u het niet eens bent met de opgelegde strafbeschikking en dit zo mogelijk onderbouwt.

> Meer informatie over strafbeschikkingen

 Meewerken of zwijgen

De vraag of u moet meewerken aan de vordering om de naam en adresgegevens van de bestuurder aan de politie kenbaar te maken, is met name afhankelijk van de vraag wat de gevolgen van het al dan niet meewerken voor uzelf zullen zijn. Gaat het om een ernstig verkeersongeval, dan adviseren wij u niet om mee te werken. U moet dan vooral niet voldoen aan de vordering ex art. 165 WVW. U loopt dan namelijk het risico op een hogere straf dan wanneer u enkel wordt vervolgd wegens overtreding van artikel 165 WVW.

Bespreek altijd eerst uw mogelijkheden met een gespecialiseerde advocaat voordat u beslist of u al dan niet meewerkt aan de vordering ex. artikel 165 WVW.

Ontzegging van de rijbevoegdheid (OBM)

Als bijkomende straf kan de rechter een ontzegging van de rijbevoegdheid opleggen.  De maximale duur van de ontzegging van de rijbevoegdheid bedraagt 2 jaren. Bij recidive is de maximale duur 4 jaren.

> Meer informatie over de rijontzegging

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden