• Eerlijke inschatting
 • Enkel ervaren verkeersstrafrechtadvocaten
 • Snelle werkwijze
 • Voordeligste tarief

Fouten tijdens alcoholonderzoek (ademanalyse / bloedonderzoek)

Fouten tijdens het alcoholonderzoek moeten altijd leiden tot bewijsuitsluiting. Het alcoholonderzoek is met waarborgen omkleed. Dit betekent dat voor zowel de ademanalyse als het bloedonderzoek speciale voorschriften gelden die strikt moeten worden nageleefd. Indien de rechter oordeelt dat bedoelde waarborg niet is nageleefd, leidt dit tot bewijsuitsluiting (vgl. HR NJ 1978/385). Art. 359a Sv is niet van toepassing, zodat er geen andere consequentie dan strafvermindering aan kan worden verbonden.

Fouten tijdens ademanalyse

Bij de ademanalyse kan er van alles misgaan, waardoor het resultaat van alcoholonderzoek niet mag worden gebruikt voor het bewijs. Voorbeelden van fouten tijdens de ademanalyse zijn:

 • Ten onrechte bevel medewerking ademanalyse gegeven (bijv. geen bestuurder)
 • Ademanalyseapparaat niet goedgekeurd of goedkeuringsverklaring ontbreekt
 • 20-minuten-termijn niet in acht genomen
 • Verbalisant niet bevoegd tot bediening van het ademanalyseapparaat
 • Uitslag ademanalyse niet medegedeeld
 • Niet gewezen op mogelijkheid tegenonderzoek

> Meer informatie fouten ademanalyse

Fouten tijdens bloedonderzoek

Ook bij het bloedonderzoek kan er van alles misgaan, waardoor het resultaat van alcoholonderzoek niet mag worden gebruikt voor het bewijs. Fouten worden al gemaakt bij het afnemen van het bloed, de verslaglegging en het latere onderzoek. Voorbeelden van fouten tijdens het bloedonderzoek zijn:

 • Verbalisant is niet steeds aanwezig geweest
 • Bloedafname niet binnen voorgeschreven termijn van 1,5 uren
 • Zegels (SIN-nummer) niet juist of ontbreekt in proces-verbaal
 • Bloedmonster te laat doorgestuurd naar NFI
 • Uitslag bloedonderzoek niet medegedeeld
 • Niet gewezen op mogelijkheid tegenonderzoek
 • Bloedmonster te kort bewaard, waardoor tegenonderzoek niet mogelijk is

> Meer informatie bloedonderzoek bij alcohol
> Meer informatie fouten bloedonderzoek

< Terug naar Meer informatie rijden onder invloed
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden