• Eerlijke inschatting
 • Enkel ervaren verkeersstrafrechtadvocaten
 • Snelle werkwijze
 • Voordeligste tarief

Alcoholonderzoek – ademanalyse en resultaat

Het alcoholonderzoek kan plaatsvinden in de vorm van een

Procedure alcoholonderzoek bij ademanalyse

De in het ademanalyse-apparaat vastgestelde onderzoeksprocedure moet, in volgorde, de bepaling van de volgende resultaten bevatten:
 • nulpuntsresutaat (1)
 • kalibratiecontroleresultaat (1)
 • nulpuntsresutaat (2)
 • meetresultaat (1)
 • nulpuntsresultaat (3)
 • meetresultaat (2)
 • nulpuntsresultaat (4)
 • kalibratiecontroleresultaat (2)
 • nulpuntsresultaat (5)
Maximaal mogen 4 pogingen ondernomen worden om via een juiste blaasprestatie te komen tot de twee meetresultaten. Indien een blaasprestatie niet leidt tot een meetresultaat moet een tussentijdse nulpuntsbepaling plaatsvinden. Het aantal nulpuntsresultaten kan dan meer dan vijf bedragen. Indien een blaasprestatie niet is voltooid binnen 3 minuten wordt dit beschouwd als een onjuiste blaasprestatie.

Berekening resultaat ademonderzoek

Aan het einde van het ademonderzoek wordt het resultaat van de ademanalyse als volgt door het apparaat berekend:
 • Indien het rekenkundige gemiddelde (Y) van beide meetresultaten kleiner is dan 500 microgram per liter, is het onderzoeksresultaat gelijk aan (0,9Y - 30) microgram per liter
 • Indien het rekenkundige gemiddelde (Y) van beide meetresultaten gelijk is aan of groter is is dan 500 microgram per liter, is het onderzoeksresultaat gelijk aan (0,85Y - 5) microgram per liter

Voortijdige beëindiging ademonderzoek en ongeldige uitslag

Het ademonderzoek moet in de volgende gevallen voortijdig worden beëindigd:
 • wanneer het nulpuntsresultaat groter is dan 10 microgram per liter
 • wanneer het kalibratiecontroleresultaat meer dan 5% afwijkt van de nominale waarde
 • wanneer binnen de ademonderzoekprocedure geen twee juiste blaasprestaties worden geleverd
 • wanneer het ademanalyse-apparaat een storing signaleert
Daarnaast mag geen ademonderzoekresultaat worden aangewezen of afgedrukt indien het verschil tussen de beide meetresultaten groter is dan 10% van het kleinste meetresultaat. BRON: Deze voorschriften zijn vastgelegd in de bijlage 1 "Voorschriften met betrekking tot ademanalyseapparatuur en het onderzoek daarvan" bij de Regeling ademanalyse.
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden