• Eerlijke inschatting
  • Enkel ervaren verkeersstrafrechtadvocaten
  • Snelle werkwijze
  • Voordeligste tarief

Alcoholslotprogramma vergroot persoonlijk belang bij teruggave van het rijbewijs

Geplaatst op: 04 april 2014

Wanneer naast de invordering en inhouding van het rijbewijs via het strafrecht, ook via het bestuursrechtelijke traject door het CBR een alcoholslotprogramma (ASP) is opgelegd, kan vaak al enkel op die grond via een klaagschriftprocedure bij de rechtbank teruggave van het rijbewijs worden bewerkstelligd. Dit volgt onder meer uit een uitspraak van de rechtbank Gelderland van 26 maart 2014, ECLI:NL:RBGEL:2014:2124.

Is aan u een alcoholslot opgelegd en wilt u daar eindelijk vanaf? Volg nu dit STAPPENPLAN en wij helpen u bij het terugkrijgen van uw rijbewijs.

Lees meer >


Lagere straf wegens alcoholslot

Geplaatst op: 10 maart 2014

Wanneer u bij de rechter moet komen wegens rijden onder invloed, terwijl tevens aan u door het CBR al de verplichte deelname aan het alcoholslotprogramma is opgelegd, is het vaak zinvol om een strafmaatverweer te voeren. In de praktijk zien we steeds vaker dat de strafrechter rekening wil houden met de grote gevolgen die het door het CBR opgelegde alcoholslotprogramma hebben voor een verdachte. Strafrechters zijn vaak bereid om de geldboete dan behoorlijk te verlagen en/of de duur van de ontzegging van de rijbevoegdheid. Vraag hierover advies aan uw advocaat.

Lees meer >


OM niet-ontvankelijk na oplegging alcoholslotprogramma door CBR

Geplaatst op: 24 januari 2014

Een zeer bijzondere uitspraak is die va de rechtbank Noord-Holland van 2 oktober 2010, ECLI:NL:RBNHO:2013:13109 waarin de rechtbank de officier van justitie niet-ontvankelijk had verklaard omdat het CBR aan de verdachte een alcoholslotprogramma had opgelegd, nog voordat de zaak aan de strafrechter was voorgelegd.

Lees meer >


Rijden onder invloed van GHB en effect rijvaardigheid

Geplaatst op: 13 januari 2014

GHB (gamma-hydroxybotrzuur) is een stof met vergelijkbare effecten als alcohol. Het komt zowel in vloeibare als in vaste vorm voor. GHB kan ook snel in het lcihaam worden gevormd na inname/toediening van zogenaamde precursors (uitgangsstoffen) zoals GBL (gamma-butyrolacton) of 1,4-butaandiol.

Lees meer >


Rijbewijs ingevorderd, toch rijden

Geplaatst op: 31 december 2013

Er is een beslag op uw rijbewijs maar u wilt toch rijden

Er is een beslag op uw rijbewijs en u wilt toch gaat rijden. Deze vraag krijgen wij vaak van onze cliënten. De politie vertelt u dat u niet mag rijden na beslag op uw rijbewijs, en dat u een misdrijf pleegt wanneer u toch gaat rijden. Wat precies de gevolgen zijn wordt niet verteld.

Wat te doen als er een beslag op uw rijbewijs is

Het toch gaan rijden, na beslag op uw rijbewijs, is strafbaar gesteld in artikel 9 lid 6 WVW. Het zesde lid van artikel 9 WVW 1994 heeft betrekking op het op de weg besturen van een motorrijtuig nadat ingevolge artikel 164 WVW 1994 de overgifte van het rijbewijs van de bestuurder is gevorderd, dan wel het rijbewijs is ingenomen en niet is teruggegeven. Dit is overgenomen uit artikel 32, derde lid, van de Wegenverkeerswet. Ook hier is degene die als juridisch bestuurder optreedt, eveneens onder het bereik van deze bepaling gebracht. Het rijbewijs wordt ingenomen in de volgende gevallen:

Toelichting: De onmiddellijke invordering van het rijbewijs bij rijden onder invloed en bij ernstige gevaarzetting is uit het oogpunt van preventie en normbevestiging van grote betekenis, gelet op het belang dat alom aan het bezit en het behoud van het rijbewijs wordt toegekend. Indien een gerede kans bestaat op inname van het rijbewijs zullen bestuurders zich vaker bedenken alvorens onder invloed aan het verkeer deel te nemen of door een verkeersovertreding de veiligheid op de weg ernstig in gevaar te brengen. Door het rijbewijs in te nemen, worden zij bovendien direct geconfronteerd met de risico’s die aan hun gedrag verbonden zijn. Het ongewenste gedrag kan daardoor effectiever worden tegengegaan. Een en ander is uiteraard ook van toepassing, in die gevallen waarin de overgifte van het rijbewijs is gevorderd, doch de feitelijke overgifte ontbreekt.

Straffen bij toch gaan rijden

Wanneer u toch gaat rijden na een beslag op uw rijbewijs, riskeert u een gevangenisstraf van 2 weken. Een ontzegging van de rijbevoegdheid wordt in de meeste gevallen niet opgelegd, maar dan kan wel. Ook de eerste keer loopt u het risico dat u een gevangenisstraf van 2 weken opgelegd krijgt. Een gespecialiseerde advocaat lukt het vaak nog wel om de eerste keer die gevangenisstraf om te laten zetten naar een werkstraf, maar u moet weten dat er door een rechter zwaar aan wordt getild als u na een invordering of inhouding van uw rijbewijs, of een ontzegging van de rijbevoegdheid, toch gaat rijden.

> Meer informatie over de straffen bij rijden nadat het rijbewijs is ingevorderd

Bezwaarschrift tegen ingenomen rijbewijs

U doet er beter aan om tegen de inhouding van uw rijbewijs een bezwaarschrift in te dienen. Met name wanneer het gaat om een eerste overtreding, hebt u een goede kans om via een bezwaarschriftprocedure uw rijbewijs terug te krijgen. Wanneer u uw rijbewijs dringend nodig hebt voor uw werk of andere belangrijke sociale verplichtingen, wil de rechter daar vaak wel rekening mee houden.

Meld uw zaak bij ons aan

Wilt u na beslag op uw rijbewijs deze spoedig terug, meldt uw zaak dan direct bij ons aan. Wij brengen u in contact met een advocaat uit ons netwerk van gespecialiseerde strafrechtadvocaten. U bent dan niet alleen verzekerd van deskundige rechtsbijstand, maar profiteert bovendien van de laagste tarieven.

Speciale prijsafspraken

Met de bij ons netwerk aangesloten advocaten hebben wij speciale prijsafspraken gemaakt, waardoor zij u al voor € 135,00 excl. btw per uur bijstaan. Kunt u dit niet betalen, dan kunnen zij u mogelijk pro deo bijstaan, mits u hiervoor in aanmerking komt. Voor vragen over een beslag op uw rijbewijs bereikt u ons ook via 085-4865262.


Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden