• Eerlijke inschatting
  • Enkel ervaren verkeersstrafrechtadvocaten
  • Snelle werkwijze
  • Voordeligste tarief

Vordering medewerking verplicht voor weigering ademanalyse

Om te kunnen bewijzen dat een verdachte niet heeft meegewerkt aan een ademanalyse, moet op z'n minst komen vast te staan dat de verbalisant die medewerking ook daadwerkelijk heeft gevorderd. Alleen een verzoek of het dringende advies om te blazen, al dan niet onder aanzegging van de eventuele gevolgen is niet voldoende. 

Vordering medewerking ademanalyse

Uit de toelichting bij art. 184 Sr (niet voldoen aan ambtelijk bevel) blijkt wat onder een ‘vordering’ moet worden verstaan:

  1. Volgens HR 12 september 2006 (NJ 2006/564) is in beginsel pas sprake van een bevel wanneer dat als zodanig kenbaar is gemaakt; zonder bijkomende omstandigheden lijkt enkel verzoeken onvoldoende.
  2. Zie ook: ECLI:NL:RBMAA:2009:BK4559. In die zaak probeerde de verdachte zich aan zijn aanhouding te onttrekken door weg te rennen van een bedrijfsterrein. De agent waarschuwde verdachte om te blijven staan. Hij zou pepperspray gebruiken als de verdachte daaraan niet voldeed. Deze waarschuwing werd tweemaal gedaan. Naar oordeel van de RBMAA volgt uit deze feiten en omstandigheden niet dat een als zodanig kenbaar gegeven bevel is gegeven overeenkomstig art. 184 Sr.
  3. Zie verder rechtbank Amsterdam over het begrip vordering in de zin van art. 447e Sr (identificatieplicht), LJN: BJ5573 (2009) en BO8474 (2010). In deze zaken wordt gevraagd om identificatie. Niet is gebleken dat ook gevorderd is om identificatie; volgt vrijspraak.
  4. Zie tot slot rb Zwolle LJN BL3978 (2009). Maar liefst drie maal wordt gevraagd om identificatie. Dat is geen vordering aldus rechtbank Zwolle.

Bij art. 163 WVW wordt geen nadere toelichting gegeven. Er is echter geen reden om aan te nemen dat bij toepassing van de WVW het begrip vordering of bevel anders uitgelegd moet worden.

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden