• Eerlijke inschatting
  • Enkel ervaren verkeersstrafrechtadvocaten
  • Snelle werkwijze
  • Voordeligste tarief

Meewerken aan blaastest verplicht

Op de eerste vordering van een aangewezen verbalisant is een ieder verplicht zijn/haar medewerking te verlenen aan een voorlopig onderzoek van uitgeademde lucht (artikel 160 lid 5 WVW). Hiermee wordt een gewone blaastest op straat bedoeld. Dat kan een zogenaamde sniffer zijn of een regulier blaasapparaat.

De blaastest van uitgeademde lucht kan geschieden met:

  • Ademtestbuisjes, voorzien van een reagens waarmee alcohol langs chemische weg kan worden bepaald, van een type dat is aangewezen door het NFI, of
  • Ademtestapparaten, voorzien van een reactiekamer waarin langs fysische of fysisch chemische weg alcohol kan worden bepaald, van een type dat is aangewezen door het NFI.

Met voornoemde apparatuur wordt gelijkgesteld apparatuur die rechtmatig is geproduceerd of in de handel is gebracht in een andere lidstaat van de Europese Unie dan wel rechtmatig is geproduceerd in een staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, en die ten minste aan gelijkwaardige technische eisen voldoet. Deze vereisten zijn geregeld in de Regeling voorlopig ademonderzoek.

U bent dus te allen tijde verplicht op vordering van een verbalisant medewerking te verlenen aan een voorlopig onderzoek naar uitgeademde lucht. Weigert u uw medewerking, dan is het evenwel niet zo dat het een weigering oplevert als bedoeld in artikel 163 lid 2 jo. artikel 176 lid 3 WVW, maar een weigering conform artikel 160 lid 5 WVW. De straf die hierop staat is lager. Deze wordt namelijk via de wet Mulder afgewikkeld, conform feitcode K 155b. De geldboete bedraagt € 230,00.

Het is niet zo dat u door het voorlopige ademonderzoek te weigeren ontkomt aan een onderzoek als bedoeld in artikel 8 WVW. Als er een verdenking bestaat dat u rijdt onder invloed, bent u wel verplicht uw medewerking te verlenen aan een volledig ademonderzoek of bloedonderzoek. Weigert u dat ook, dan wordt u wel vervolgd door het weigeren medewerking te verlenen aan een alcoholonderzoek. Hierop staan hoge straffen volgens de oriëntatiepunten.

> Meer informatie weigering ademanalyse

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden