• Eerlijke inschatting
  • Enkel ervaren verkeersstrafrechtadvocaten
  • Snelle werkwijze
  • Voordeligste tarief

Boete bij rijden onder invloed

Wanneer u gepakt bent met rijden onder invloed, krijgt u meestal een boete opgelegd, al dan niet in combinatie met een ontzegging van de rijbevoegdheid.. De hoogte van de boete bij rijden onder invloed is afhankelijk van de hoogte van het alcoholgehalte en enkele andere factoren. Wij zullen uitleggen hoe de boete bij rijden onder invloed wordt berekend.

Overzicht boete bij rijden onder invloed

Op grond van de LOVS Orientatiepunten kunnen wij het volgende overzicht geven voor de op te leggen boete bij rijden onder invloed.Nadere toelichting boete bij rijden onder invloed:

AAG (Ugl) BAG (‰) Boete rijden onder invloed

-

NORMAAL BESTUURDER

Boete rijden onder invloed

-

BEGINNEND BESTUURDER

95 - 234 € 300,--
235 - 350 0,54 - 0,80 € 300,-- € 300,--
351 - 435 0,81 - 1,00 € 420,-- €350,--
436 - 500 1,01 - 1,15 € 550,-- € 450,--
501 - 570 1,16 - 1,30 € 650,-- € 550,--
571 - 650 1,31 - 1,50 € 650,-- € 650,--
651 - 715 1,51 - 1,65 € 750,-- € 750,--
716 - 785 1,66 - 1,80 € 850,-- € 850,--
786 - 865 1,81 - 2,00 € 950,-- € 950,--
866 - 945 2,01 - 2,15 € 1.000,-- € 1.000,--
946 - 1020 2,16 - 2,35 € 1.100,-- € 1.100,--

De tabellen zijn van toepassing op bestuurders van auto's, motoren, gehandicaptenvoertuigen met en zonder motor, brom- en snorfietsen en fietsen. Er gelden echter nog enkele bijzondere elementen die van belang kunnen zijn om de juiste hoogte van de boete bij rijden onder invloed te berekenen:

  • Op bestuurders van vrachtauto's en autobussen is de naast hogere schaal van toepassing. (voorbeeld: bestuurder vrachtauto AAG 600: € 750 + 6 mnd OBM).
  • Bij strafverzwarende omstandigheden, zoals verkeersgevaarlijk gedrag, geldt dat de naast hogere schaal van toepassing is.
  • Relevante recidive binnen een periode van vijf jaar, waarbij sprake is van een onherroepelijke veroordeling voor een soortgelijk feit, heeft eveneens toepassing van de naast hogere schaal tot gevolg.
  • Meervoudige recidive: in ieder geval OBM.
  • Aanvaarding van een transactievoorstel of oplegging van een onherroepelijke strafbeschikking voor een soortgelijk feit binnen een periode van vijf jaar kan als strafverzwarende omstandigheid meewegen bij de strafoplegging. In de strafmotivering dient in een dergelijk geval uitdrukkelijk te worden vermeld dat het een transactie of onherroepelijke strafbeschikking betreft.
  • Ophogingen naar een volgende schaal worden cumulatief toegepast. Dus de vrachtautobestuurder die een aanrijding veroorzaakt en relevante documentatie heeft wordt 1+1+1= 3 schalen hoger beoordeeld.
  • Weigering van de ademanalyse (artikel 163 WVW 1994) wordt in beginsel overeenkomstig schaal IX van tabel rijden onder invloed auto's en motoren afgedaan.

Ontzegging van de rijbevoegdheid

Naast de boete, wordt er in de meeste gevallen door de officier van justitie (bij een OM-zitting) of door de politierechter een ontzegging van de rijbevoegdheid opgelegd. De ontzegging van de rijbevoegdheid houdt in dat u voor een bepaalde tijd geen motorrijtuigen mag besturen. Uw advocaat kan u hier meer over vertellen en die kan u ook uitleggen wat nodig is om een ontzegging te voorkomen of in duur te beperken.

> Meer informatie ontzegging van de rijbevoegdheid
> Straffen bij rijden onder invloed auto en motor
> Straffen bij rijden onder invloed bromfiets en snorfiets

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden