• Eerlijke inschatting
  • Enkel ervaren verkeersstrafrechtadvocaten
  • Snelle werkwijze
  • Voordeligste tarief

Aftrek op duur rijontzegging ook wanneer verdachte rijbewijs al om andere reden kwijt was?

Geplaatst op: 23 maart 2014

In deze zaak worden volgende vier samenhangende rechtsvragen worden beantwoordt:
(1) Komt de tijd die het rijbewijs in een andere strafzaak ingevorderd of ingehouden is geweest, voor aftrek in aanmerking?
(2) Behoort het tot de taak van de strafrechter die de aftrek beveelt, te bepalen hoeveel dagen voor aftrek in aanmerking komen?
(3) Wanneer eindigt de tijd die het rijbewijs ingehouden of ingevorderd is geweest? Is dat op het moment waarop de beslissing tot teruggave wordt genomen, op het moment waarop die beslissing aan de betrokkene wordt medegedeeld of op het moment waarop het rijbewijs feitelijk wordt teruggegeven?
(4) Is een vordering tot overgifte van een rijbewijs dat is ingevorderd en nog niet is teruggegeven juridisch mogelijk? Zo ja, wat zijn daarvan de consequenties, met name wat het recht op aftrek betreft?

Lees meer >


Teruggave ingevorderd rijbewijs omdat tevens alcoholslotprogramma is opgelegd

Geplaatst op: 06 januari 2014

Wanneer u hebt gereden onder invloed van alcohol krijgt u zowel te maken met het strafrecht als met het bestuursrecht. Vanuit strafrechtelijk perspectief kan uw rijbewijs worden ingevorderd bij een ademalcoholgehalte van 570 ug/l of meer. Daarnaast krijgt u te maken met de CBR-procedure. Het CBR zal een maatregel opleggen. Bij een ademalcoholgehalte van 570 ug/l of meer is dat een alcoholslotprogramma of vanaf de 785 ug/l een onderzoek naar de rijgeschiktheid.

Uiteraard is het erg vervelend wanneer het CBR een alcoholslotprogramma heeft opgelegd, maar wat veel mensen niet weten is dat u deze omstandigheid ook in uw voordeel kunt gebruiken in de strafzaak. Wanneer uw rijbewijs is ingevorderd, kunt u namelijk als extra argument aanvoeren dat het alcoholslotprogramma is opgelegd, zodat de kans op herhaling te verwaarlozen is. Dat dit argument werkt, zien we in de rechtspraak.

Lees meer >


Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden