• Eerlijke inschatting
  • Enkel ervaren verkeersstrafrechtadvocaten
  • Snelle werkwijze
  • Voordeligste tarief

Teruggave ingevorderd rijbewijs omdat tevens alcoholslotprogramma is opgelegd

Wanneer u hebt gereden onder invloed van alcohol krijgt u zowel te maken met het strafrecht als met het bestuursrecht. Vanuit strafrechtelijk perspectief kan uw rijbewijs worden ingevorderd bij een ademalcoholgehalte van 570 ug/l of meer. Daarnaast krijgt u te maken met de CBR-procedure. Het CBR zal een maatregel opleggen. Bij een ademalcoholgehalte van 570 ug/l of meer is dat een alcoholslotprogramma of vanaf de 785 ug/l een onderzoek naar de rijgeschiktheid.

Uiteraard is het erg vervelend wanneer het CBR een alcoholslotprogramma heeft opgelegd, maar wat veel mensen niet weten is dat u deze omstandigheid ook in uw voordeel kunt gebruiken in de strafzaak. Wanneer uw rijbewijs is ingevorderd, kunt u namelijk als extra argument aanvoeren dat het alcoholslotprogramma is opgelegd, zodat de kans op herhaling te verwaarlozen is. Dat dit argument werkt, zien we in de rechtspraak.

Bij uitspraak van 27 februari 2012 (LJN: BW1512) heeft de rechtbank Zwolle het ingevorderde rijbewijs op die grond teruggegeven. De rechtbank overweegt daartoe:

“De vraag is of náást de bestuursrechtelijke vorderingsprocedure met ASP, de stafrechtelijke invorderingprocedure nog een toegevoegde waarde heeft.

Ook met de strafrechtelijke invorderingsprocedure is beoogd om het recidivegevaar op de korte termijn tegen te gaan. Daarbij wordt er veronderstellenderwijs van uitgegaan dat de hoogte van het geconstateerde ademalcoholgehalte indicatief is voor het recidivegevaar.

Echter, nu ten aanzien van klaagster de bestuursrechtelijke vorderingsprocedure is ingezet, is daarmee het recidivegevaar op de korte termijn aanzienlijk beperkt. Het belang van de strafrechtelijke invorderingsprocedure is daarmee komen te vervallen.

Daarbij overweegt de rechtbank voorts nog, dat de strafrechtelijke invordering van het rijbewijs niet bedoeld kan zijn als een lik-op-stuk-beleid waarbij alvast een voorschot op de te verwachten straf wordt opgelegd. Dat de termijn van de invordering van het rijbewijs later wordt afgetrokken van de periode van de onvoorwaardelijke ontzegging van de rijbevoegd¬heid, maakt dat dit in de praktijk veelal wel als een voorschot op de straf wordt gezien en gevoeld. Maar het is nadrukkelijk niet de bedoeling van de regeling. Het zou indruisen tegen één van de belang¬rijkste beginselen in het strafrechtelijk systeem, dat een straf eerst wordt tenuitvoergelegd nadat iemand onherroepelijk is veroordeeld.

Op grond van het voorgaande overweegt dat de rechtbank dat, gegeven het feit dat de bestuursrechtelijke vorderingsprocedure met ASP is ingezet, het recidivegevaar zodanig is geweken, dat op dit moment het belang van klaagster zwaarder dient te wegen dan het belang bij het langer ingevorderd houden van het rijbewijs. De rechtbank zal het bezwaarschrift daarom gegrond verklaren.”

< Terug naar Meer informatie rijbewijs ingevorderd
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden