• Eerlijke inschatting
  • Enkel ervaren verkeersstrafrechtadvocaten
  • Snelle werkwijze
  • Voordeligste tarief

Nederlands rijbewijs ingevorderd in buitenland? Vraag geen vervangend rijbewijs aan!

Geplaatst op: 30 oktober 2017

Wanneer uw Nederlands rijbewijs in het buitenland is afgepakt, mag u niet rijden. Ook niet in Nederland. U moet eerst uw rijbewijs in het buitenland zien terug te krijgen. Het is zeer onverstandig en zelfs strafbaar om in Nederland een vervangend rijbewijs aan te vragen.

Lees meer >


Invordering rijbewijs en ontzegging rijbevoegdheid bij buitenlands rijbewijs

Geplaatst op: 30 oktober 2017

De bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994 betreffende de bevoegdheden tot het vorderen van de overgifte van rijbewijzen, het invorderen van rijbewijzen en het inhouden van rijbewijzen voorzien er expliciet in dat die bevoegdheden ook kunnen worden uitgeoefend ten aanzien van buiten Nederland afgegeven rijbewijzen. Voorts is de mogelijkheid tot het opleggen van een ontzegging van de rijbevoegdheid niet beperkt tot houders van Nederlandse rijbewijzen of buiten Nederland afgegeven rijbewijzen: ook aan bestuurders die in het geheel niet in het bezit zijn van een rijbewijs, kan een ontzegging van de rijbevoegdheid worden opgelegd.

Lees meer >


Buitenlands rijbewijs mag worden ingevorderd

Geplaatst op: 13 september 2017

Een buitenlands rijbewijs mag worden ingevorderd wegens rijden onder invloed, te hard rijden, of gevaarlijk rijgedrag. Dat heeft de Hoge Raad nog eens bevestigd in HR 13 oktober 2015, ECLI:NL:HR:2015:3077. Samengevat overwoog de Hoge Raad dat uit het samenstel van de bepalingen in art. 164 lid 1 – 4 WVW 1994 volgt dat buitenlandse rijbewijzen kunnen worden ingevorderd en ingehouden in de gevallen bedoeld in art. 164 lid 2 en 3 WVW 1994. Niet is vereist dat de houder van het rijbewijs in NL woonachtig is. Daaraan doet niet af dat in de gevallen waarin art. 180 lid 4 WVW 1994 toepasselijk is o.g.v. art. 180 lid 8 WVW 1994 de verplichting om het rijbewijs in te leveren niet geldt indien de houder van het buitenlandse rijbewijs niet in NL woonachtig is nu art. 180 lid 4 WVW 1994 alleen van toepassing is indien het rijbewijs ten tijde van de tenuitvoerlegging van de ontzegging van de rijbevoegdheid (nog) niet is ingevorderd dan wel (na invordering) is teruggeven.

Lees meer >


Tweede klaagschrift tegen inhouding rijbewijs mogelijk?

Geplaatst op: 06 oktober 2016

In beginsel is het niet mogelijk om een tweede klaagschrift in te dienen bij de rechtbank wanneer het rijbewijs door de officier van justitie wordt ingehouden. Het gesloten stelsel van rechtsmiddelen brengt mee dat in het algemeen niet meer dan één keer kan worden geklaagd over de inhouding van een rijbewijs als bedoeld in artikel 164 van de Wegenverkeerswet 1994. Slechts door het aanwenden van een hogere voorziening kan de rechterlijke beslissing worden aangetast.

Lees meer >


Invordering rijbewijs hoeft niet altijd te leiden tot ontslag

Geplaatst op: 06 augustus 2016

Invordering van het rijbewijs hoeft niet altijd te leiden tot ontslag. In een procedure die speelde bij de kantonrechter in Amsterdam, heeft de werknemer ondanks dat hij vanwege rijden onder invloed (tijdelijk) zijn rijbewijs was kwijtgeraakt, een ontslag kunnen voorkomen. De kantonrechter overwoog wel uitdrukkelijk dat dit de laatste kans van de werknemer was en hield in het bijzonder rekening met het feit

  • dat het rijden onder invloed buiten werktijd gebeurde
  • dat werknemer op een snorfiets reed en niet in de bedrijfsauto
  • dat de werknemer voor het overige altijd goed heeft gefunctioneerd.

De uitspraak is: Rb Amsterdam, 2 juni 2015, ECLI:NL:RBAMS:2015:3662

Lees meer >


Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden