• Eerlijke inschatting
  • Enkel ervaren verkeersstrafrechtadvocaten
  • Snelle werkwijze
  • Voordeligste tarief

Vrijspraak na aanrijding bij rechtsaf slaan vrachtwagen / bus

Voorbeelden van vrijspraak bij een verkeersongeval dat veoorzaakt is door een afslaande vrachtwagen:

Bij aankomst stopstreep geen fietser, verder goed gekeken

Rb. ’s-Hertogenbosch 5 december 2008, ECLI:NL:RBSHE:2008:BG6091
In deze zaak stond een vrachtwagenchauffeur te wachten voor een rood uitstralend verkeerslicht. Verdachte verklaarde dat hij als eerste bij de stopstreep stond en dat er zich op dat moment naast hem nog geen fietsers bevonden. Het tegendeel is de rechtbank niet gebleken. Verder heeft verdachte verklaard dat hij tijdens het wachten voor het verkeerslicht de situatie naast zijn vrachtwagen heeft geobserveerd en toen geen fietsers heeft waargenomen. Verder heeft verdachte naar eigen zeggen op het moment dat het verkeerslicht groen uitstraalde langzaam opgetrokken en goed in de spiegels en door de ramen gekeken. Hij heeft daarbij het slachtoffer niet gezien. Op het moment dat verdachte de bocht maakte, kwam hij echter alsnog in aanrijding met een persoon. De rechtbank oordeelt dat niet kan worden vastgesteld waar het slachtoffer zich voor en op het moment dat verdachte afsloeg bevond. Daardoor kan niet worden geconcludeerd dat verdachte het slachtoffer wel had moeten zien op het moment dat hij afsloeg. De rechtbank is dan ook van oordeel dat in dit geval aan de garantenstellung is voldaan, waardoor de verdachte wordt vrijgesproken van art. 6 WVW.

Geen culpa; Gereden en gekeken zoals verwacht mocht worden

Rechtbank Dordrecht, 18 september 2007, LJN: BB3907
De rechtbank heeft een 36-jarige vrachtwagenchauffeur vrijgesproken van de verdenking dat door zijn schuld een verkeersongeval heeft plaatsgevonden waarbij een vierjarige fietser is overleden. Evenmin heeft de verdachte door zijn rijgedrag hinder of gevaar voor het overige verkeer veroorzaakt. Naar het oordeel van de rechtbank heeft de verdachte gereden en gekeken zoals van hem in de gegeven situatie mocht worden verwacht. Het ongeval is niet het gevolg van het rijgedrag van de verdachte, maar veeleer van een zeer ongelukkige samenloop van omstandigheden met tragische gevolgen.

Van stoel omhoog gekomen om te kijken

Hof ’s-Gravenhage 27 juni 2008, ECLI:NL:GHSGR:2008:BD9064
Hierbij ging het om een vrachtwagenchauffeur die bij het afslaan op een rotonde een fietser schepte. De verdachte geeft aan dat hij bij het verlaten van de rotonde in zijn spiegels heeft gekeken. Hij is daarbij van zijn stoel omhoog gekomen om te kijken of de weg vrij was. Ook is hij met een beperkte snelheid van slechts 7 km/h rechtsaf geslagen, waarbij hij ook zijn richting heeft aangegeven. Door deze omstandigheden is het hof van oordeel dat er geen sprake is van een aanmerkelijke onvoorzichtigheid, waardoor de verdachte wordt vrijgesproken van art. 6 WVW.

Trekker is voorzichtig de verharde weg opgereden

Rb. Middelburg 10 februari 2011, ECLI:NL:RBMID:2011:BP3938
Hierbij ging het om een trekker die vanaf een onverharde weg een verhard weggedeelte wilde oprijden. Bij het oprijden van de verharde weg werd zijn zicht echter ernstig belemmerd door de bermbeplanting aldaar. Verdachte heeft verklaard dat hij om die reden de verharde weg voorzichtig, met slippende koppeling heeft benaderd en op die wijze de betreffende weg wilde oprijden. Voordat de wielen van de trekker het wegdek van de verharde weg raakten, kwam hij echter in botsing met een motorrijder die zich op dat moment op de verharde weg bevond. De rechtbank stelt vast dat verdachte handelend als hiervoor omschreven een verkeersovertreding heeft begaan doordat hij als bestuurder van een trekker, komende van een onverharde weg, geen voorrang heeft verleend aan de voor hem van links komende motorrijder. De rechtbank acht de enkele voorrangsfout echter niet van doorslaggevende betekenis om te komen tot het oordeel van schuld in de zin van art. 6 WVW, dit in het licht gezien van de wijze waarop de overtreding door de verdachte is begaan. Er is namelijk voldoende vast te komen staan dat verdacht op zeer voorzichtige wijze, langzaam (met slippende koppeling) de verharde weg heeft willen oprijden om zich er op deze wijze van te vergewissen of er op de verharde weg geen verkeer kwam.

 

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden