• Eerlijke inschatting
 • Enkel ervaren verkeersstrafrechtadvocaten
 • Snelle werkwijze
 • Voordeligste tarief

Vormfouten alcoholonderzoek

Ook bij alcoholonderzoeken gaat het nog wel eens mis. Wij komen in 20% van onze zaken vormfouten tegen die dan tot consequentie hebben dat het alcoholonderzoek niet mag meetellen voor het bewijs. Vrijspraak moet dan volgen. Het rijbewijs krijgt u dan direct terug, voor zover dat is ingevorderd.

Bij vormfouten: vrijspraak

Het alcoholonderzoek is met strikte waarborgen omkleed. Dit houdt in dat er tijdens de ademanalyse of het bloedonderzoek speciale voorschriften nageleefd moeten worden door de verbalisanten. Als dit niet gebeurt, spreekt men in de volksmond vaak van vormfouten.
Het gaat hierbij niet om vormfouten bij het voorbereidend onderzoek waarop artikel 359a van het Wetboek van Strafvordering van toepassing is (HR 11-10-2011 LJN BR3043), maar van het niet naleven van de waarborgen. Het gevolg is hetzelfde; de uitslag van het alcoholonderzoek mag niet meetellen. Vrijspraak dient dan te volgen.

Vormfouten ademonderzoek / ademanalyse

Bij het ademonderzoek / ademanalyse stuiten we op de volgende vormfouten:

 • ademanalyseapparaat niet goedgekeurd
 • 20 minuten termijn niet nageleefd
 • verbalisant niet bevoegd
 • resultaat ademanalyse niet medegedeeld
 • te veel blaaspogingen
 • ademtest geeft onjuiste uitslag

Vormfouten bloedonderzoek

Bij het bloedonderzoek kan het gaan om de volgende vormfouten:

 • Bloedonderzoek binnen een uur verricht
 • Bloedonderzoek niet door een arts 
 • Verbalisant niet aanwezig bij bloedafname
 • Bloedmonster niet verdeeld over 2 buisjes
 • Bloedmonster niet verzegeld
 • Uitslag bloedonderzoek niet medegedeeld 

 

 

 

 

 

 

 

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden