• Eerlijke inschatting
  • Enkel ervaren verkeersstrafrechtadvocaten
  • Snelle werkwijze
  • Voordeligste tarief

Veroordeling art. 6 WVW bij verlies controle voertuig

 

Uit de bocht gevlogen door inschattingsfout

Rechtbank Middelburg, 5 augustus 2010, ECLI:NL:RBMID:2010:BN3380
De rechtbank overweegt in dit verband dat verdachte de bocht naar rechts, waarover hijzelf heeft verklaard dat hij dit een rare bocht vindt, niet goed heeft ingeschat. Als gevolg van deze inschattingsfout kwam hij terecht op de weghelft van het tegemoetkomend verkeer, alwaar een busje reed. Hij had op dat moment zijn motorvoertuig onvoldoende onder controle om terug naar zijn eigen rijbaan te sturen. Om een botsing te voorkomen is verdachte voor het bestelbusje langs de linkerberm ingereden. Omdat verdachte in de berm niet goed kon remmen, heeft hij, zoals hij ter zitting heeft verklaard, zijn motor het fietspad opgestuurd, waarbij hij fietser [slachtoffer] over het hoofd heeft gezien. Hij heeft vervolgens op het fietspad niet kunnen voorkomen dat hij in botsing kwam met [slachtoffer] die als gevolg van de botsing is komen te overlijden.
Gesteld noch gebleken is dat er vlak voor of ten tijde van het ongeval omstandigheden waren buiten het handelen van verdachte die (mede) van invloed zijn geweest op het ontstaan van het ongeval.
Gelet op het hiervoor overwogene, is de rechtbank van oordeel dat verdachte zich onvoorzichtig en onachtzaam heeft gedragen en dat er in zoverre sprake is van schuld als bedoeld in artikel 6 van de Wegenverkeerswet 1994.
Het verweer dat er slechts een enkele taxatiefout van verdachte aan het ongeval ten grondslag ligt, en dat deze enkele verkeersfout niet voldoende zou zijn om tot een bewezenverklaring van het primair tenlastegelegde te komen, volgt de rechtbank niet. Het handelen van verdachte is immers niet beperkt gebleven tot een op zich zelf reeds ernstige inschattingsfout. Na die inschattingsfout heeft verdachte diverse andere verkeersovertredingen begaan, zoals het sturen naar de linkerberm en vervolgens het vanaf deze berm gaan rijden op het fietspad.

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden