• Eerlijke inschatting
  • Enkel ervaren verkeersstrafrechtadvocaten
  • Snelle werkwijze
  • Voordeligste tarief

Verkeersongeluk na hypo door diabetes

Diabetes kan leiden tot een hypo. Hierdoor kan een persoon een korte black-out krijgen.

Black-out door diabetes

Rb. Roermond 20 november 2009, ECLI:NL:RBROE:2009:BK3950
Verdachte verklaart echter dat hij een black-out heeft gekregen ten gevolge van zijn diabetes. De rechtbank is van oordeel dat niet valt uit te sluiten dat de verdachte een hypo of hyper heeft gehad als gevolg van zijn diabetes en dat het ongeval daardoor is veroorzaakt. Op grond van het feit dat verdachte nooit eerder een black-out heeft gehad als gevolg van zijn diabetes, hoefde verdachte redelijkerwijs niet te verwachten dat hij het risico liep dat hij een black-out zou krijgen en dat het daardoor niet verantwoord was om in de auto te stappen. Verdachte wordt daarom vrijgesproken wegens het ontbreken van schuld.

Verkeersongeluk na hyperglycaemie

Rechtbank Oost-Brabant, 9 juli 2014,ECLI:NL:RBOBR:2014:3533
De rechtbank acht niet uitgesloten dat verdachte ten tijde van het ongeval een hypoglycaemie of een hyperglycaemie heeft gehad. Niet valt te bewijzen dat dit voor verdachte redelijkerwijs voorzienbaar was. Er is derhalve sprake van verontschuldigbare onmacht ten tijde van het ongeval. Vrijspraak van de misdrijven van artikel 6 en 7 van de WVW 1994. Ontslag van alle rechtsvervolging t.a.v. de overtreding van artikel 5 van de WVW 1994.

Hypo niet voelen aankomen

Rechtbank Zwolle-Lelystad, 31 januari 2012, ECLI:NL:RBZLY:2012:BV7591
Uit de behandeling ter terechtzitting is gebleken dat verdachte lijdt aan diabetes en dat hij hier met aandacht mee omgaat door op gezette tijden te eten, zijn medicatie te nemen, zijn bloedsuikerspiegel te controleren en zich regelmatig door medisch deskundigen te laten controleren. Verdachte heeft voorts verklaard dat hij in 2010 bij de aanvraag van een nieuw rijbewijs heeft opgegeven dat hij lijdt aan diabetes.
Reeds bij de politie heeft verdachte verklaard dat hij zich niets meer van het ongeluk kon herinneren en dat hij vermoedt dat hij een hypo heeft gehad. Onder “hypo” verstaat verdachte, zo heeft hij ter zitting uitgelegd, de toestand waarin hij geen enkele controle meer heeft over zijn handelen. Waar de rechtbank in het hierna volgende de term “hypo”gebruikt, doet zij dit in vorenbedoelde zin.
Ter terechtzitting heeft verdachte verklaard dat hij voorafgaand aan het verkeersongeval op gezette tijden had gegeten en zijn medicatie had ingenomen en dat hij zich goed voelde toen hij als bestuurder in de auto stapte. De verdachte heeft bovendien verklaard dat hij normaliter een hypo voelt aankomen doordat er signalen worden afgegeven door zijn lichaam, zoals misselijkheid en tintelende vingers. Hij neemt in die gevallen dan maatregelen om zijn bloedsuikerspiegel weer op peil te krijgen. Voorafgaande aan het ongeval op 7 mei 2011 heeft hij dergelijke signalen niet gevoeld, aldus verdachte.
Naar het oordeel van de rechtbank is niet uit te sluiten dat verdachte daadwerkelijk op de dag van het ongeval een – acute - hypo heeft gehad als gevolg van een te lage bloedsuikerspiegel verband houdende met zijn diabetes en dat het ongeval daardoor is veroorzaakt.
Gelet op de verklaring van verdachte dat hij normaliter een hypo voelt aankomen, hoefde verdachte, naar het oordeel van de rechtbank, redelijkerwijs niet te verwachten dat hij een aanmerkelijk risico liep een hypo te krijgen tijdens het besturen van zijn auto op de wijze waarop hem dit voorafgaand aan het ongeval – dus zonder alarmerende signalen vooraf - is overkomen. Om deze reden kan dan ook niet gezegd worden dat het niet verantwoord was dat hij die avond een auto zou gaan besturen. Het is evenmin komen vast te staan dat verdachte door zijn behandelende medische deskundigen was geadviseerd om niet langer een auto te besturen.

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden