• Eerlijke inschatting
  • Enkel ervaren verkeersstrafrechtadvocaten
  • Snelle werkwijze
  • Voordeligste tarief

Uitvoering alcoholcontrole

De uitvoering van de alcoholcontrole op het politiebureau is vastgelegd in het Besluit alcoholonderzoeken (Stb. 1997/293): de ademanalyse mag slechts afgenomen worden met een ademanalyse-apparaat welke is goedgekeurd door de Minister en welke individueel een verklaring van goedkeuring bezit. Voorts mag de analyse niet eerder plaatsvinden dan 20 minuten na het moment waarop van de verdachte is gevorderd zijn medewerking te verlenen. De analyse mag daarnaast enkel verricht worden door een opsporingsambtenaar die voor het bedienen van het ademanalyse-apparaat benodigde kennis en vaardigheden te bezit. Bij de analyse moeten tenminste twee metingen verricht worden. Het alcoholgehalte wordt bepaald door toepassing van een vastgestelde correctie op het rekenkundig gemiddelde van de beide meetresultaten, met dien verstande dat het verschil tussen de meetresultaten niet groter mag zijn dan een door de Minister vastgestelde waarde. Indien de verdachte dit wenst kan voorts een aanvullend bloedonderzoek verricht worden.

Alcoholcontrole op politiebureau

Waar we het hebben over de alcoholcontrole gaat het hier NIET over de voorlopige alcoholcontrole op straat (het blazen in het kleine draagbare apparaat van de politie) maar juist om de definitieve alcoholcontrole. Het gaat hier om een groter ademanalyseapparaat met een slang. Alleen voor die alcoholcontrole gelden bepaalde voorschriften.

Voorschriften alcoholcontrole

De voorschriften die gelden voor de alcoholcontrole zijn dus te vinden het het Besluit alcoholonderzoek. Wij zullen de voorschriften voor de alcoholcontrole voor u op een rijtje zetten:

  • alcoholcontrole niet eerder dan 20 minuten na het moment waarop van de verdachte is gevorderd zijn medewerking te verlenen
  • door een opsporingsambtenaar die voor het bedienen van het ademanalyse-apparaat benodigde kennis en vaardigheden te bezit
  • tenminste twee metingen verricht worden; gemiddelde van de beide meetresultaten
  • Uitslag moet aan de verdachte worden medegedeeld
  • Verdachte kan vragen om een tegenonderzoek (alcoholcontrole via bloedonderzoek)

Check door advocaat

Laat altijd een gespecialiseerde advocaat het proces-verbaal van de politie opvragen om zo na te gaan of de politie heeft voldaan aan de hiervoor genoemde eisen voor de alcoholcontrole. Is hier niet aan voldaan, dan ontstaat al gauw twijfel aan de betrouwbaarheid van het resultaat van het alcoholonderzoek en dient dit uitgesloten te worden van het bewijs. Dit kan veel ellende voorkomen;
1) u hebt snel uw rijbewijs terug
2) u voorkomt problemen met het CBR
3) uw rijbewijs wordt niet ongeldig verklaard door de recidiveregeling alcohol

> Meer informatie voorschriften alcoholcontrole (Advocaat-verkeersstrafrecht.nl)
> Voordelige check voorschriften alcoholcontrole door een advocaat (Rijbewijs-snel-terug.nl)

< Terug naar Meer informatie rijden onder invloed
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden