• Eerlijke inschatting
  • Enkel ervaren verkeersstrafrechtadvocaten
  • Snelle werkwijze
  • Voordeligste tarief

Tegenonderzoek na ademanalyse

De opsporingsambtenaar dient de uitslag van de ademanalyse direct aan de verdachte mee te delen en wijst hem tevens op het recht op tegenonderzoek. Dat tegenonderzoek geschiedt door een bloedonderzoek, waarvan de bloedafname voor rekening komt van de verdachte zelf. Dat onderzoek zal niet eerder plaatsvinden dan nadat de verdachte het daarvoor bij de MR vastgesteld bedrag aan de politie heeft betaald.

Verdachte dient zich daartoe op te houden in een door de opsporingsambtenaar aangewezen ruimte, e.e.a. ter voorkoming van beïnvloeding van het onderzoek/tegenonderzoek. Een arts of verpleegkundige neemt met de venapunctie bloed af, tenzij dat uit medisch oogpunt niet verantwoord is. In dat geval volgt afname van bloed d.m.v. een infuus. Bij bloedafname wordt telkens twee buisjes bloed afgenomen. Wanneer afname van de hoeveelheid bloed voor twee buisjes om medische reden niet verantwoord is, kan met één buisje bloed worden volstaan.

De termijn van 1,5 uur start vanaf het tijdstip waarop de verdachte is gevorderd tot medewerking aan een voorlopig onderzoek of indien die vordering niet is gedaan binnen anderhalf uur na het eerste contact tussen de opsporingsambtenaar en de verdachte dat aanleiding was om de verdachte te vragen zijn medewerking te verlenen aan het bloedonderzoek.

Bij de bloedafname door een arts of verpleegkundige dient een opsporingsambtenaar aanwezig te zijn, die daarvan een proces-verbaal opmaakt (zie 4.6). Ook kan de arts of verpleegkundige worden gevraagd om een schriftelijke verklaring betreffende de waarnemingen ten aanzien van de verdachte, zoals kenmerken die duiden op het gebruik van geneesmiddelen of drugs. E.e.a. wordt als bijlage bij het proces-verbaal gevoegd.

De opsporingsambtenaar plakt op elk vol bloed buisje een zelfde SIN- sticker.

De opsporingsambtenaar verpakt het buisje of de buisjes bloed in de voorgeschreven verpakking en sluit deze af met fraudebestendige sluitzegels. Voorts zorgt de opsporingsambtenaar voor bezorging bij het laboratorium dat het onderzoek uitvoert.

> Zie ook eisen bloedonderzoek na ademanalyse

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden