• Eerlijke inschatting
 • Enkel ervaren verkeersstrafrechtadvocaten
 • Snelle werkwijze
 • Voordeligste tarief

Straffen bij forse snelheidsovertreding

Het is niet eenvoudig om precies na te gaan welke straffen er opgelegd worden bij forse snelheidsovertredingen. Om de hoogte van de straf vast te stellen moet u kijken in meerdere richtlijnen.

Lichte snelheidsovertredingen

Bij gewone ‘lichte’ snelheidsovertredingen kunt u via de Tekstenbundel de straf vaststellen. Ook via de website Boetes.nl kunt u zelf makkelijk de hoogte van de sanctie nagaan.

Forse snelheidsovertedingen

Met forse snelheidsovertredingen wordt bedoeld snelheidsovertredingen van meer dan 30 km/u. In die gevallen wordt de overtreding geregistreerd op de justitiële documentatie (het strafblad). Bij recidive of snelheidsovertredingen van meer dan 50 km/u wordt het rijbewijs ingevorderd en/of wordt er een ontzegging van de rijbevoegdheid opgelegd. De duur van de ontzegging van de rijbevoegdheid wordt bepaald aan de hand van de volgende tabel.

Straffen bij snelheidsovertreding > 30 km/u 

31 t/m 49 km/h

31 t/m 49 km/h

 50 t/m 59 km/h

60 t/m 69 km/h

70 – 79 km/h of meer

Eerste overtreding

OM-strafbeschikking of eis ter zitting

vast tarief

Tekstenbundel

vast tarief + OBM 2 mnd ov

vast tarief + OBM 3 mnd ov

vast tarief
+ OBM 4 mnd ov

Tweede overtreding

OM-strafbeschikking of eis ter zitting

tarief 1e overtreding + 20% + OBM 1 – 2 mnd ov

tarief 1e overtreding + 20% + OBM 4 mnd ov

tarief 1e overtreding + 20% + OBM 5 mnd ov

 vast tarief + OBM 8 mnd ov

Derde overtreding

OM-strafbeschikking of eis ter zitting

tarief 1e overtreding + 20% + OBM 4 mnd ov

tarief 1e overtreding + 20% + OBM 6 mnd ov

tarief 1e overtreding + 20% + OBM 8 mnd ov

 tarief 95 tot 100 km/h + € 200 per 5 km/h overschrijding + OBM 10 mnd ov

Vierde overtreding

OM-strafbeschikking of eis ter zitting

tarief 1e overtreding + 20% + OBM 6 mnd ov

tarief 1e overtreding + 20% + OBM 8 mnd ov

tarief 1e overtreding + 20% + OBM 10 mnd ov

tarief 95 tot 100 km/h + € 200 per 5 km/h overschrijding + OBM 12 mnd

De hoogte van de geldboete kan worden nagegaan via de Tekstenbundel. De Tekstenbundel is niet makkelijk om te lezen, vandaar dat we hier wat langer bij stilstaan

> Meer informatie straffen

Straffen snelheidsovertredingen volgens Tekstenbundel

De straffen voor snelheidsovertredingen zijn te vinden vanaf pagina 21.

De straffen zijn ingedeeld in 4 kolommen (categorieën), die u telkens bovenaan de pagina.

1 – motorvoertuigen (uitgezonderd categorie 2: vrachtauto’s, autobussen
en motorvoertuigen met aanhangwagen);
2 – vrachtauto’s, autobussen, als bedrijfsauto aangemerkte kampeerauto’s
met een toegestane maximum massa van meer dan 3500 kg en
motorvoertuigen met aanhangwagen;
3 – bromfietsen, brommobielen, snorfietsen en gehandicaptenvoertuigen
met motor;
4 – land- of bosbouwtrekkers en motorvoertuigen met beperkte snelheid.

Voorts zitten er verschillen in het soort snelheidsovertreding, op basis van het verkeersbord, de plaats (binnen de bebouwde kom / buiten de bebouwde kom / erf en de vraag of er wegwerkzaamheden waren.

 • Snelheidsovertreding binnen de bebouwde kom  bij artikel 20 sub a RVV 1990 (cat 1/2), 20 sub b en c RVV 1990 (cat 3), 22 sub d en e RVV 1990 (cat 3), 22 sub c RVV 1990 (cat 4)
 • Snelheidsovertreding binnen de bebouwde kom bij artikel 62 jo. bord A1 RVV 1990
 • Snelheidsovertreding binnen de bebouwde kom bij artikel 62 jo. bord A1 RVV 1990 (waar 30 km/u is toegestaan
 • Snelheidsovertreding binnen een woonerf ogv artikel 45 RVV 1990
 • Snelheidsovertreding binnen de bebouwde kom ogv artikel 62 jo. bord A3 RVV 1990
 • Snelheidsovertreding binnen de bebouwde kom bij wegwerkzaamheden ogv artikel 62 jo. bord A1 RVV 1990
 • Snelheidsovertreding binnen de bebouwde kom bij wegwerkzaamheden ogv artikel 62 jo. bord A3 RVV 1990
 • Snelheidsovertreding buiten de bebouwde kom  bij artikel 20 sub a RVV 1990 (cat 1/2), 20 sub b en c RVV 1990 (cat 3), 22 sub d en e RVV 1990 (cat 3), 22 sub c RVV 1990 (cat 4)
 • Snelheidsovertreding buiten de bebouwde kom bij artikel 62 jo. bord A1 RVV 1990
 • Snelheidsovertreding binnen de bebouwde kom ogv artikel 62 jo. bord A3 RVV 1990
 • Snelheidsovertreding binnen de bebouwde kom bij wegwerkzaamheden ogv artikel 62 jo. bord A1 RVV 1990
 • Snelheidsovertreding binnen de bebouwde kom bij wegwerkzaamheden ogv artikel 62 jo. bord A3 RVV 1990
 • Snelheidsovertreding op autosnelwegen ogv artikel 21 sub a RVV 1990 (cat 1), 22 sub a, b, f en g RVV 1990 (cat 2)
 • Snelheidsovertreding op autosnelwegen ogv artikel 62 jo. bord A1 RVV 1990
 • Snelheidsovertreding op autosnelwegen bij wegwerkzaamheden ogv artikel 62 jo. bord A1 RVV 1990, 22 sub a, f en g RVV 1990 (cat 2)
 • Snelheidsovertreding op autosnelwegen bij wegwerkzaamheden ogv artikel 62 jo. bord A3 RVV 1990, 22 sub a, f
  en g RVV 1990 (cat 2)

U moet goed kijken welke soort snelheidsovertreding het in uw geval betreft om de straf vast te kunnen stellen.

Cursus via het CBR

Bij te hard rijden krijgt u ook ook een cursus opgelegd via het CBR. Dit kan een LEMG of een EMG zijn.

> Meer informatie cursus via het CBR

Rijbewijs ingevorderd

Is uw rijbewijs ingevorderd vanwege een snelheidsovertreding van meer dan 50 km/u en hebt u het rijbewijs dringend nodig? Wij kunnen voor u een klaagschrift bij de rechtbank om het rijbewijs direct terug te krijgen. Binnen twee weken kunt u het rijbewijs al weer terug hebben.

> Meer informatie ‘rijbewijs ingevorderd wegens snelheid’

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden