• Eerlijke inschatting
 • Enkel ervaren verkeersstrafrechtadvocaten
 • Snelle werkwijze
 • Voordeligste tarief

Eisen medische informatie na verkeersongeval

Naast de eigen verklaring van het slachtoffer over aard en duur van het lichamelijk letsel is de bewijswaarde van de medische verklaring bij artikel 6 WVW 1994 zaken essentieel. 

De rapportage/medische verklaring dient tenminste aan de volgende eisen te voldoen:

 • vermelding van datum en tijdstip waarop de arts het slachtoffer/de gewonde heeft onderzocht
 • een gedetailleerde/exacte beschrijving van het/de waargenomen letsel(s); e.e.a. in een leesbaar handschrift en in voor de medische leek begrijpelijk Nederlands. Medisch jargon en termen in het Latijn mogen ook, doch behoeven uitleg;
 • een duidelijke omschrijving van de (eventuele) medische ingrepen die hebben plaatsgevonden (aantal hechtingen, operaties, reanimatie e.d.);
 • de duur van de herstelperiode of een reële schatting/prognose;
 • een prognose over al dan niet volledig herstel en/of de suggestie om (na een nader aan te geven periode) tot een medisch vervolgonderzoek over te gaan;
 • de vermelding van voorzienbare blijvende of tijdelijke ongeschiktheid of verhindering van de normale bezigheden;
 • de vermelding van een (eventuele) ziekenhuisopname en de te verwachten duur daarvan;
 • de beschrijving van een (eventueel) behandelplan en/of de vervolgbehandelingen;
 • de vermelding van (eventuele) consequenties op langere termijn (bijvoorbeeld de noodzaak van plastische chirurgie).
 • In een aantal gevallen zal de politie om duidelijkheid te krijgen over de herstelduur contact opnemen met de (huis)arts van het slachtoffer. Voor het verkrijgen van deze informatie dient het slachtoffer om privacyredenen vooraf toestemming te verlenen. De vraag om toestemming en de verleende toestemming moeten expliciet worden vermeld in het proces-verbaal, omdat deze informatieverzameling primair tot doel heeft het verzamelen van bewijs betreffende het bestanddeel ‘zwaar lichamelijk letsel of...’.

Aan de hand van deze medische informatie zal het aan de rechter voor te leggen strafdossier inzicht moeten geven over de herstelduur.  Eventueel kan (met toestemming van het slachtoffer) navraag over de herstelduur bij een ARBO-arts worden gedaan.

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden