• Eerlijke inschatting
  • Enkel ervaren verkeersstrafrechtadvocaten
  • Snelle werkwijze
  • Voordeligste tarief

Bewezenverklaring bij uitwijkmanoeuvre van andere weggebruiker

Voorbeelden van veroordelingen waarbij een andere weggebruiker moest uitwijken omdat u een verkeersfout hebt gemaakt:

Bij plotselinge manoeuvre geen rekening gehouden met verkeerssituatie

Hof Arnhem 6 april 2010, ECLI:NL:GHARN:2010:BM8222
Verdachte maakte op de snelweg, waar het op dat moment druk was, ineens een manoeuvre naar rechts, waardoor een achterliggende motorrijder ten val is gekomen en zwaar lichamelijk letsel heeft bekomen. De motorrijder verklaart dat hij, door de manoeuvre van de verdachte, heeft moeten uitwijken en daardoor de macht over zijn motor is verloren. Het gerechtshof oordeelt dat verkeersdeelnemers, op de plek van het ongeval, er in het algemeen gelegitimeerd op mogen vertrouwen dat zij ongehinderd hun weg kunnen vervolgen. Omdat verdachte juist op deze plek een plotselinge manoeuvre naar rechts heeft gemaakt en daarbij onvoldoende rekening heeft gehouden met de wegsituatie van dat moment, volgt een bewezenverklaring van art. 6 WVW.

Uitwijkmanoeuvre na afsnijden

Hof ’s-Hertogenbosch 6 januari 2014, ECLI:NL:GHSHE:2014:1
Verdachte was bezig met het inhalen van een andere personenauto (de auto van het slachtoffer). Toen verdachte dacht dat hij voorbij die auto was, stuurde hij naar rechts, terwijl het auto van slachtoffer zich op dat moment nog naast hem bevond. Hierbij sneed verdachte het slachtoffer zodanig af dat slachtoffer moest uitwijken naar de vluchtstrook. Vervolgens is het slachtoffer de controle over het voertuig verloren. Het hof oordeelt dat de reactie van het slachtoffer op het rijgedrag van verdachte niet zo onwaarschijnlijk of onbegrijpelijk was dat de oorzaak van het ongeval hoofdzakelijk of in belangrijke mate is toe te schrijven aan haar reacties. Daarom wordt verdachte veroordeeld ter zake art. 6 WVW.

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden