• Eerlijke inschatting
  • Enkel ervaren verkeersstrafrechtadvocaten
  • Snelle werkwijze
  • Voordeligste tarief

Berekening gereden snelheid

Wanneer u beschuldigd wordt van een verkeersongeval omdat u te hard zou hebben gereden, moet u altijd zorgvuldig nagaan of die berekening juist is.

Berekening gereden snelheid na verkeersongeval

De snelheid kan worden berekend via de formule :

snelheid = afstand / tijd                  ( v = s / t)

snelheid in m/s = snelheid in km/h / 3,6
snelheid in km/h = snelheid in m/s x 3,6

Jurisprudentie berekening gereden snelheid

Rechtbank Maastricht, 13 juli 2010, LJN: BN0978
De afstand tussen de botsplaats en de plek waar de auto tot stilstand is gekomen bedraagt volgens het rapport VerkeersOngevalAnalyse 21,05 meter. Niet over deze hele afstand heeft verdachte echter geremd, er moet nog rekening gehouden worden met de reactietijd en de daarbij behorende reactieweg. Volgens het rapport VerkeersOngevalAnalyse bedraagt de reactieweg bij 30 km/u tussen de 5 en 13,33 meter en bij 78 km/u tussen de 13,02 en 34,72 meter. De rechtbank rekent daarom met een reactieweg van 13 m. Deze afstand dient van de remweg te worden afgetrokken alvorens de snelheid kan worden becijferd. Er resteert dus een remweg van (21,05 – 13 =) 8,05 meter (s). De remvertraging van de auto van verdachte is vastgesteld op 9,04 m/s – 9,98 m/s (a). Op grond van de formule snelheid = afstand / tijd (v = s / t) becijfert de rechtbank dan een snelheid tussen de 12,08 en 12,67 m/s ofwel 43,5 en 45,6 km/uur. De rechtbank zal er bij de verdere beoordeling van deze zaak vanuit gaan dat verdachte met deze snelheid heeft gereden.

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden