• Eerlijke inschatting
  • Enkel ervaren verkeersstrafrechtadvocaten
  • Snelle werkwijze
  • Voordeligste tarief

Alles over het puntenrijbewijs

Voor veel mensen is het niet duidelijk wanneer ze nu een puntenrijbewijs hebben en wanneer iemand een punt krijgt op zijn rijbewijs. Wij zullen hierin verduidelijking bieden.

Puntenrijbewijs of beginnersrijbewijs

De term puntenrijbewijs ziet eigenlijk op de recidiveregeling alcohol (art. 123b WVW). Wanneer een bestuurder, binnen 5 jaren na een eerdere veroordeling, opnieuw wordt aangehouden wegens rijden onder invloed van alcohol (> 570 ug/l.) of drugs, dan wordt het rijbewijs na de uitspraak van de politierechter van rechtswege ongeldig. U moet dan een nieuw rijbewijs gaan halen.
Waar we hier over puntenrijbewijs spreken, gaat het dus (juridisch) om het beginnersrijbewijs. Omdat in het normale spraakgebruik vaak toch wordt gesproken van puntenrijbewijs in plaats van het beginnersrijbewijs, zullen wij in dit artikel deze foutieve benaming voortzetten.
Het puntenrijbewijs staat ook wel bekend al 'de maatregel beginnend bestuurder'. Een beginnend bestuurder is iemand die nog geen 5 jaren over zijn rijbewijs beschikt. Is het rijbewijs voor de 18 jaar gehaald, dan geldt er een periode van 7 jaren.
Iedereen die als 16- of 17-jarige een rijbewijs AM (brommerrijbewijs) haalt, is de eerste zeven jaar beginnend bestuurder. Vanaf 18 jaar geldt dus een periode van vijf jaar.

Wat betekent een puntenrijbewijs?

Wie binnen 5 jaar tijd 2 punten krijgt, wordt geconfronteerd met een schorsing van het rijbewijs. De geldigheid van het rijbewijs wordt door het CBR geschorst totdat er opnieuw een rijvaardigheidsonderzoek heeft plaatsgevonden, inclusief een theorie-examen. Werkt u niet mee, dan wordt uw rijbewijs ongeldig verklaard.

Wanneer krijg ik een punt bij puntenrijbewijs?

Niet alle overtredingen tellen mee bij het puntenrijbewijs. Het betreft alleen overtredingen waarbij de bestuurder is staande gehouden. Bekeuringen op kenteken (flitsboetes) tellen dus niet mee. Ook overtredingen die in het buitenland zijn begaan, tellen niet mee.

De overtredingen die worden geregistreerd zijn:

  • bumperkleven;
  • ernstige snelheidsovertredingen (dit zijn snelheidsovertredingen die worden afgedaan via het strafrecht);
  • het veroorzaken van gevaar of hinder in het verkeer;
  • veroorzaken van materiële of immateriële schade door onjuiste naleving van de verkeersregels;
  • het veroorzaken van een ongeval met dodelijk gevolg of zwaar letsel.

Alcohol

Rijden onder invloed van alcohol wordt dus niet meegerekend bij het puntenrijbewijs (lees: beginnersrijbewijs). Daarvoor geldt weer de recidiveregeling alcohol, die voor alle bestuurders geldt. Wel is het zo dat beginnend bestuurders eerder een zwaardere maatregel opgelegd krijgen bij het CBR.

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden