• Eerlijke inschatting
  • Enkel ervaren verkeersstrafrechtadvocaten
  • Snelle werkwijze
  • Voordeligste tarief

Voorbeelden wel roekeloosheid aangenomen

Geplaatst op: 30 januari 2014

Onder roekeloosheid kan worden verstaan dat verkeersgedrag, dat zich kenmerkt door het ontbreken van elke vorm van voorzichtigheid, waarbij de verkeersdeelnemer (meestal de bestuurder van een motorrijtuig) kennelijk zonder enige remming door of besef van de onaanvaardbare risico’s van zijn gedrag op zeer gevaarlijke wijze aan het verkeer deelneemt. Daarmee staat hij dus zozeer ver af van het te verwachten min of meer normale verkeersgedrag, waarbij als bekend wel vaker normen worden overtreden (en soms in aanzienlijke mate), dat een strafverzwaring ten opzichte van de ‘gewone’ schuld gerechtvaardigd is, gelet op de evidente gevaarzetting voor het verkeer. Het betreft gemeengevaarlijk  rijgedrag. Om u een indruk te geven wat er onder roekeloosheid moet worden verstaan, geven wij enkele voorbeelden van strafzaken waarbij wel voldoende bewijs voor roekeloos rijgedrag werd aangenomen.

Lees meer >


Niet altijd causaal verband tussen alcohol en verkeersongeval

Geplaatst op: 29 januari 2014

Bij een verkeersongeval waarbij de veroorzaker onder invloed van alcohol verkeerde, wordt vaak al gauw gedacht dat het ongeval ook door het alcoholgebruik is veroorzaakt. Dat is echter niet altijd het geval. Het is belangrijk dat waar mogelijk hiertegen verweer wordt gevoerd. Dit blijkt ook wel uit de jurisprudentie. Wij zullen de belangrijkste uitspraken bespreken.

Lees meer >


Conclusie A-G: wanneer er sprake is van roekeloosheid bij artikel 6 WVW

Geplaatst op: 24 januari 2014

Roekeloosheid is een van de  strafverzwarende omstandigheid en vindt zijn grondslag in artikel 175 lid w WVW. Het is de zwaarste vorm van schuld. Bij bewezenverklaring van roekeloos rijgedrag als gevolg waarvan een ernstig verkeersongeval is ontstaan, leidt dat tot aanzienlijk hogere straffen. De vraag is wanneer echter sprake is van roekeloosheid in het verkeer.

Lees meer >


Voorbeelden vrijspraak roekeloosheid

Geplaatst op: 24 januari 2014

Uit de wet blijkt niet wat precies onder roekeloosheid in het verkeer moet worden verstaan. Ook de jurisprudentie van de Hoge Raad geeft geen hele duidelijke invulling van wanneer bepaald rijgedrag nu precies als roekeloosheid kan worden aangemerkt. In dit artikel schetsen wij eerst het algemene toetsingskader, en geven wij voorts een reeks voorbeelden op basis waarvan u zelf kunt constateren dat er zware eisen worden gesteld aan het bewijs van roekeloosheid.

Lees meer >


Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden