• Eerlijke inschatting
  • Enkel ervaren verkeersstrafrechtadvocaten
  • Snelle werkwijze
  • Voordeligste tarief

Aanvragen tegenonderzoek na bloedonderzoek

Het aanvragen van een tegenonderzoek na een bloedonderzoek verschilt van het tegenonderzoek na de ademanalyse.

De opsporingsambtenaar is op grond van het tweede lid van artikel 13 verplicht de verdachte bij de afname van zijn bloed op het recht op tegenonderzoek te wijzen, tenzij de bloedafname na het ademonderzoek in het kader van een tegenonderzoek geschiedt. Meestal stuurt de politie een brief waarin de uitslag van het bloedonderzoek gemeld. In die brief wordt dan ook uitgelegd dat u het recht hebt om een tegenonderzoek aan te vragen.

Aanvragen tegenonderzoek

Het bloedmonster moet een half jaar bewaard worden met het oog op de mogelijkheid om tegenonderzoek te doen. Op grond van het Besluit kan de verdachte namelijk vragen om een tegenonderzoek en daarbij een gewenst laboratorium opgeven (op basis van een lijst van laboratoria).

U bepaalt dus zelf welk laboratorium het tegenonderzoek uitvoert. Het laboratorium moet wel geaccrediteerd zijn. Ook moet het laboratorium deskundig zijn in het maken van bio-analyses. Informatie hierover staat in het Besluit middelenonderzoek bij geweldplegers.
Voor meer informatie over de laboratoria die geaccrediteerd zijn, kunt u contact opnemen met de Raad voor Accreditatie.

Laboratorium voor tegenonderzoek

 

U moet zelf contact op met een laboratorium. Het laboratorium vertelt u of tegenonderzoek mogelijk is en wat het kost.

De manier waarop het laboratorium het bloedonderzoek verricht moet aan bepaalde eisen voldoen. Deze staan in de bijlage van de Regeling middelenonderzoek bij geweldplegers. De onderzoeker die het tegenonderzoek verricht, moet dat onderzoek op gelijkwaardige wijze verrichten als de onderzoeker die het eerste onderzoek heeft uitgevoerd. Dat betekent onder meer dat de methode met behulp waarvan hij het tegenonderzoek verricht, gelijkwaardig dient te zijn aan de methode met behulp waarvan het eerste onderzoek is verricht en dat hij verbonden moet zijn aan een geaccrediteerd laboratorium als bedoeld in artikel 14, tweede lid van de Regeling.

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden