• Eerlijke inschatting
  • Enkel ervaren verkeersstrafrechtadvocaten
  • Snelle werkwijze
  • Voordeligste tarief

Verkeersongeval door geen voorrang te verlenen, levert nog geen gevaar op de weg op

Wanneer u bij een verkeersongeval betrokken bent geraakt, en het ongeval  door uw schuld is ontstaan, bijv. omdat u een bepaalde verkeersfout hebt gemaakt, wordt meestal wel aangenomen dat u gevaar op de weg hebt veroorzaakt. Het verkeersongeval wordt dan gezien als het ultieme bewijs van de verkeersgevaarlijke situatie. Toch zien we gelukkig in de praktijk dat rechters hier ook anders mee omgaan. Een verkeersongeval kan ook worden veroorzaakt door een stomme verkeersfout, zonder dat er verkeersgevaarlijk rijgedrag heeft plaatsgevonden.

Een voorbeeld van zo’n gunstige uitspraak is die van de rechtbank Arnhem, van 22 mei 2008, parketmummer 05/518797-07. De kantonrechter in deze zaak overwoog als volgt:
Verdachte heeft bij splitsing van de weg geen voorrang verleend aan een fietser. Er is sprake van zwaar lichamelijk letsel; Mbt artikel 5 WVW overweegt de rechtbank: “Vooropgesteld wordt dat art. 5 WVW 1994 ziet op gevaarzettend gedrag van de bestuurder. Deze bepaling ziet in beginsel op ieder gedrag dat invloed heeft op de veiligheid en de vrijheid van verkeer op de weg. Maar de bepaling strekt er toe dat evidente vormen van gevaarzettend gedrag te verbieden. Gevaarscheppend gedrag zal in concreto een bepaalde minimale ernst dienen te hebben om onder het bereik van art 5 WVW 1994 te kunnen worden gebracht”.

De rechtbank geeft voorts aan dat als uitgangspunt dient te gelden de handeling in concreto, en wel in het licht van alle omstandigheden van het geval.
De rechtbank overweegt vervolgens: “Voorts construeert de enkele overtreding van een regel uit het RVV 1990 niet dat gevaar waarvan in art. 5 WVW 1994 sprake van is. Weliswaar heeft verdachte in de onderhavige zaak art. 18 RVV 1990 overtreden, doch niet kan worden gezegd dat dit in genoemde omstandigheden van het geval gevaarzettend of hinderlijk gedrag heeft opgeleverd. Een en ander wordt niet anders door het ingetreden gevolg van het niet verlenen van voorrang, te weten het letsel dat aan het slachtoffer is toegebracht”.”

< Terug naar Meer informatie gevaarlijk rijgedrag
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden