• Eerlijke inschatting
  • Enkel ervaren verkeersstrafrechtadvocaten
  • Snelle werkwijze
  • Voordeligste tarief

Verkeerde plaats op tenlastelegging bij weigering bloedonderzoek

Indien de verdachte is gevorderd om mee te werken aan een bloedonderzoek en hij dit heeft geweigerd, zal de verdachte worden vervolgd terzake overtreding van artikel 163 lid 6 WVW. Hierbij is het wel van belang dat op de tenlastelegging de plaats van het ziekenhuis vermeldt als plaats van de weigering en niet de plaats van de aanhouding. Het gaat nog wel eens fout op dit punt, zoals we ook zien in een uitspraak van het Gerechtshof Den Haag, 9 juli 2013, ECLI:NL:GHDHA:2013:2923.

Tenlastelegging weigering bloedonderzoek

Aan de verdachte was ten laste gelegd dat
“hij op of omstreeks 24 oktober 2010 te Monster, gemeente Westland als degene tegen wie verdenking was gerezen als bestuurder van een auto te hebben gehandeld in strijd met artikel 8 van de Wegenverkeerswet 1994 en van wie het aannemelijk was dat het verlenen van medewerking aan een ademonderzoek, als bedoeld in artikel 8, tweede lid, aanhef en onder a van genoemde wet voor hem om bijzondere geneeskundige redenen onwenselijk was, nadat hij de door een opsporingsambtenaar aan hem gevraagde toestemming tot het verrichten van een bloedonderzoek, als bedoeld in artikel 8, tweede lid, aanhef en onder b van genoemde wet, niet had verleend, geen gevolg heeft gegeven aan een aan hem gegeven bevel van een hulpofficier van justitie of een daartoe bij regeling van de Minister van Justitie aangewezen ambtenaar van politie, zich aan dat bloedonderzoek te onderwerpen en/of geen medewerking daaraan heeft verleend”;

Hof: vrijspraak vanwege verkeerde plaats op tenlastelegging

Op grond van het procesdossier en het onderzoek ter terechtzitting is genoegzaam komen vast te staan dat de verdachte op 24 oktober 2010 geen gevolg heeft gegeven aan het bevel zich aan een bloedonderzoek te onderwerpen als bedoeld in artikel 163, zesde lid, van de Wegenverkeerswet 1994. Het dossier bevat echter geen aanknopingspunten voor de conclusie dat hij zich daaraan heeft schuldig gemaakt te Monster, gemeente Westland, nu de verdachte zich blijkens het proces-verbaal van zijn aanhouding ten tijde van het plegen van het feit in het Leyenburg Ziekenhuis te Den Haag bevond.

< Terug naar Meer informatie rijden onder invloed
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden