• Eerlijke inschatting
  • Enkel ervaren verkeersstrafrechtadvocaten
  • Snelle werkwijze
  • Voordeligste tarief

Puntenrijbewijs en beginnersrijbewijs

De laatste jaren is er verschillende wetgeving gekomen om herhaling van verkeersovertreding extra te bestraffen. Zo kennen we het puntenrijbewijs (voor rijden onder invloed van alcohol) en het beginnersrijbewijs (voor bestuurders die nog geen 5 jaar over een rijbewijs beschikken).

Puntenrijbewijs

Het puntenrijbewijs speelt bij rijden onder invloed van alcohol, en is juridisch ook wel bekend als de recidiveregeling alcohol. Het houdt, kort gezegd in dat bij een tweede aanhouding wegens rijden onder invloed, binnen een periode van 5 jaren, het rijbewijs automatisch ongeldig wordt verklaard. U moet dan opnieuw rijexamen doen en – in sommige gevallen ook –  een onderzoek ondergaan bij een psychiater van het CBR.

Met name het onderzoek is erg lastig. U moet zich hierop goed voorbereiden om te voorkomen dat u het rijbewijs voor een jaar, of soms zelfs nog langer, kwijt raakt. Meer informatie over het onderzoek bij de psychiater vindt u op www.eigenverklaringsprocedurecbr.nl.

Beginnersrijbewijs

Het beginnersrijbewijs ziet op herhaling van andere verkeersovertredingen dan rijden onder invloed van alcohol. De in de regeling genoemde feiten die een strafpunt opleveren voor het beginnersrijbewijs zijn:

  1. overtreding van artikel 5 WVW 1994: zich zodanig gedragen dat gevaar op de weg wordt veroorzaakt of kan worden veroorzaakt of dat het verkeer op de weg wordt gehinderd of kan worden gehinderd;
  2. overtreding van artikel 6 WVW 1994: zich zodanig gedragen dat een aan zijn schuld te wijten verkeersongeval plaatsvindt waardoor een ander wordt gedood of waardoor een ander zwaar lichamelijk letsel wordt toegebracht of zodanig lichamelijk letsel dat daaruit tijdelijke ziekte of verhindering in de uitoefening van de normale bezigheden ontstaat;
  3. overtreding van artikel 19 RVV 1990: niet in staat zijn het voertuig tot stilstand te brengen binnen de afstand waarover hij de weg kan overzien en waarover deze vrij is (kleven);
  4. overtreding van de artikelen 20, 21 en 22 RVV 1990: ernstige snelheidsovertredingen (d.w.z. snelheidsovertredingen die in de Tekstenbundel voor misdrijven, overtredingen en Muldergedragingen zijn aangemerkt als *-feit);
  5. overtreding van artikel 62 juncto bord A1 of A3 van het RVV 1990: ernstige snelheidsovertredingen (d.w.z. snelheidsovertredingen die in de Tekstenbundel voor misdrijven, overtredingen en Muldergedragingen zijn aangemerkt als *-feit);
  6. overige overtredingen van het RVV 1990: het niet op de juiste wijze naleven van verkeersregels dan wel verkeerstekens, indien daarbij letsel aan personen is ontstaan of schade aan goederen is toegebracht. NB:het gaat hierbij om aanrijdingen waarvoor ingevolge de Handleiding verkeersongevallen proces-verbaal wordt opgemaakt.

> Meer informatie beginnersrijbewijs

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden