• Eerlijke inschatting
  • Enkel ervaren verkeersstrafrechtadvocaten
  • Snelle werkwijze
  • Voordeligste tarief

Niet functionerend ademanalyseapparaat

Wanneer de verdachte naar een politiebureau is gebracht en het daar aanwezige ademanalyse-apparaat niet naar behoren functioneert, mag gebruik worden gemaakt van een apparaat in de nabije omgeving. Wat nog wel en wat niet meer onder nabije omgeving kan worden verstaan is niet uitgewerkt in de jurisprudentie. Het zal een feit van algemene bekendheid zijn dat verschillende plaatsen al dan niet in elkaars nabije omgeving liggen. De onderlinge afstand is daartoe het criterium. Ook dan is de verdachte verplicht om daaraan zijn medewerking te verlenen en alle aanwijzingen die hem worden gegeven om dat onderzoek te verrichten op een apparaat in de nabije omgeving, op te volgen (HR 3 juli 2001, NJ 2001, 554).

Verdachte, die ermee werd geconfronteerd dat een ademanalyseapparaat in het politiebureau waarheen hij na aanhouding was overgebracht niet naar behoren functioneerde, was verplicht medewerking aan de aanwijzing mee te gaan naar een ander politiebureau in de nabije omgeving (van Maastricht naar Valkenburg aan de Geul) voor een daar te verrichten ademonderzoek. Dat verdachte op het eerste politiebureau nog een bloedproef had aangeboden noopt niet tot een ander oordeel. Een bloedproef in zo’n geval eerst mag plaatsvinden wanneer verdachtes medewerking aan het ademonderzoek ‘in de nabije omgeving’ niet heeft geleid tot een voltooid ademonderzoek.

< Terug naar Meer informatie rijden onder invloed
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden