• Eerlijke inschatting
  • Enkel ervaren verkeersstrafrechtadvocaten
  • Snelle werkwijze
  • Voordeligste tarief

Medicatie van invloed bij alcoholgehalte rijden onder invloed

Medicatie kan van invloed zijn op de hoogte van het alcoholgehalte bij een ademalcoholonderzoek. Van sommige medicatie is het bekend dat deze het alcoholgehalte negatief kan beïnvloeden. Alsdan valt niet meer vast te stellen of ademalcoholgehalte is veroorzaakt door het gebruik van alcoholhoudende drank of door het gebruik van de medicatie. Wanneer dit verweer op zitting door een advocaat wordt gevoerd, moet de rechter het vonnis bij afwijzing van dit verweer uitdrukkelijk motiveren. Dit volgt uit de uitspraak van de Hoge Raad van 3 juni 2003, ECLI:NL:HR:2003:AF6582. De Hoge Raad oordeelde als volgt:

“3.5. In dit licht bezien en in aanmerking genomen dat de raadsman blijkens de ter terechtzitting in hoger beroep overgelegde pleitnota heeft betoogd dat op grond van het gestelde (vijfmaal) inhaleren van het medicijn ook een ademalcoholgehalte van meer dan 220 mg niet kan worden bewezen, is de verwerping van het gevoerde verweer niet toereikend gemotiveerd. Door in het midden te laten hoeveel keren de verdachte zijn medicijn heeft geïnhaleerd is immers de met de bewezenverklaring onverenigbare mogelijkheid opengebleven dat het door het Hof bewezenverklaarde ademalcoholgehalte van de verdachte niet is veroorzaakt door het gebruik van alcoholhoudende drank.”

Medicatie

Niet alle medicatie heeft invloed op het ademalcoholgehalte. Van de volgende medicatie is het bekend dat het alcoholgehalte kan beïnvloeden:

  • Bricanyl (hyperventilatie)

 

< Terug naar Meer informatie rijden onder invloed
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden