• Eerlijke inschatting
  • Enkel ervaren verkeersstrafrechtadvocaten
  • Snelle werkwijze
  • Voordeligste tarief

Kentekenhouder auto onbekend? Procedure vlg art. 165 WVW

Indien een overtreding of misdrijf is gepleegd door een onbekend gebleven bestuurder zal de politie op grond van artikel 165 WVW een brief aan de kentekenhouder van het motorrijtuig sturen met de vordering om de identiteit van de bestuurder door te geven. U krijgt dan een standaardformulier waarop u

1. moet aangeven of u de bestuurder was op de datum van de overtreding of het misdrijf
2. en als u niet de bestuurder was, moet u de personalia en de adresgegevens opgeven van de bestuurder

Procedure art. 165 WVW

Indien er geen enkele aanwijzing is wie de auto kan hebben bestuurd ligt het voor de hand de kentekenhouder daarnaar te vragen en de vordering te doen op basis van art. 165 lid 1 WVW 1994. Indien de kentekenhouder niet aan de vordering voldoet maakt hij zich schuldig aan het delict van art. 165 WVW 1994.
Indien er wel verdenking tegen de kentekenhouder bestaat ligt het voor de hand de opsporing ook daarop te richten en de kentekenhouder als verdachte te benaderen. Het lijkt echter aangewezen om niet te snel aan te nemen dat de kentekenhouder de auto wel zal hebben bestuurd. Het lijkt aan te bevelen dat alleen maar te doen wanneer de verdenking stevig gebaseerd is op te verifiëren omstandigheden en gegevens. Zo gauw de kentekenhouder als verdachte is gehoord is de weg naar art. 165 lid 1 WVW 1994 volgens de Hoge Raad (o.a. ECLI:NL:HR:2008:BD1707 ) immers afgesneden.

Termijn opgave naam en adres bestuurder

De termijn voor het doen van opgave van de naam en de adresgegevens van de bestuurder moet minimaal 48 uur bedragen.

< Terug naar Meer informatie onbekende bestuurder
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden