• Eerlijke inschatting
  • Enkel ervaren verkeersstrafrechtadvocaten
  • Snelle werkwijze
  • Voordeligste tarief

Gevaarlijk rijgedrag: reele mogelijkheid van schade aan personen of goederen vereist

Het criterium voor gevaarlijk rijgedrag is of er sprake is geweest een reële mogelijkheid van schade aan personen of goederen. Niet ieder rijgedrag dat in potentie gevaar kan opleveren is strafbaar. Het moet gaan om evident gevaarlijk rijgedrag. Dit wordt nog eens bevestigd in een uitspraak van het gerechtshof Leeuwarden, van 31 maart 2010, LJN: BL9694.

Het hof overweegt daartoe:

“Bij de beantwoording van de vraag of een bepaalde gedraging kan worden aangemerkt als gevaarzettend in de zin van artikel 5 van de Wegenverkeerswet 1994 heeft als uitgangspunt te gelden dat het er om gaat dat de verweten gedraging – in het licht van alle omstandigheden van het geval – in concreto gevaar oplevert voor de veiligheid op de weg en wel in die zin dat er een reële mogelijkheid van schade voor personen en/of goederen wordt gecreëerd.”

In deze zaak ging het om een verdachte in een achtervolgingssituatie, die op een zaterdagmiddag met hoge snelheid door de bebouwde kom reed, ook over meerdere kruisingen, zonder te stoppen. Dat vond het hof voldoende om gevaarlijk rijgedrag aan te nemen. Het hof oordeelde als volgt:

“Verdachte heeft -terwijl hij werd achtervolgd door een surveillancevoertuig van de politie- op een zaterdagmiddag, omstreeks 16.25 uur, met hoge snelheid in zijn auto door de bebouwde kom gereden. Verdachte reed binnen de bebouwde kom tenminste twee keer zo snel als toegestaan. Hij is met onverminderde snelheid meerdere kruisingen opgereden. Verdachte reed zo hard dat de achterdeuren van zijn auto, alwaar allerlei gereedschappen in opgeslagen lagen, opensprongen toen hij over een drempel reed. Hij is daarbij tevens gedurende de afgelegde afstand van ruim dertig kilometer meermalen op de rijbaan voor het tegemoetkomende verkeer terechtgekomen.
Gelet op het voorgaande is het hof van oordeel dat door het handelen van verdachte een mogelijkheid van schade voor personen en/of goederen is ontstaan.”

< Terug naar Meer informatie gevaarlijk rijgedrag
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden