• Eerlijke inschatting
  • Enkel ervaren verkeersstrafrechtadvocaten
  • Snelle werkwijze
  • Voordeligste tarief

Geen verkeersboete naast vervolging voor gevaarlijk rijgedrag (art. 5 WVW)

Het is niet toegestaan dat de politie naast een proces-verbaal wegens gevaarlijk rijgedrag (artikel 5 WVW) ook nog aparte boetes zou uitschrijven voor de individuele verkeersovertredingen. Dit volgt uit de Richtlijn Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften.

Hierin is het volgende bepaald:

“Indien een gebeurtenis uit gedragingen en overtredingen bestaat, wordt ten aanzien van de betrokkene/verdachte voor ten hoogste drie feiten een sanctie opgelegd/proces-verbaal opgemaakt of een transactie aangeboden. Afdoening langs één traject is daarbij het uitgangspunt. Indien dit niet gebeurt dient in het proces-verbaal melding te worden gemaakt van de opgelegde sanctie(s) en op de aankondiging van beschikking van het/de opgemaakte proces(sen)-verbaal.
1.3 Indien een proces-verbaal wordt opgemaakt terzake overtreding van artikel 5 van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994) is het niet toegestaan om daarnaast sancties op te leggen of politietransactievoorstellen te doen voor feiten die relatie hebben met het gevaarlijke c.q. belemmerende gedrag op de weg.”

< Terug naar Meer informatie gevaarlijk rijgedrag
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden